Letölthető pdf

Ár: 
500 Ft
A vásárláshoz regisztráció szükséges.
Oldalszám: 
8599. o.
JEL besorolás: 
K2, K15, K41
Rovat: 
Jogi melléklet
Kivonat: 

A perfinanszírozás („third party funding”) röviden összefoglalva azt a helyzetet jelenti, amikor az egyik fél – általában a felperes – egy másik személyhez fordul abból a célból, hogy viselje a per költségeit. Ennek fejében a perfinanszírozó a per megnyerése esetén részesedik a megítélt összegből. A jelen cikk első lépésben a perfinanszírozás fogalmát és elterjedtségét mutatja be. Ezek után kitér arra, miért van egyáltalán szükség perfinanszírozásra és mi ennek a mechanizmusnak az előnye más, hagyományosabb finanszírozási lehetőségekkel szemben. Harmadik lépésben a szerző konkrét példaként felvázol egy esetet saját gyakorlatából, amelyben felvetődött a perfinanszírozás kérdése. A szerző ezután taglalja a perfinanszírozás definícióját, valamint kitér a legfontosabb jogi kérdésekre a témával kapcsolatban, majd bemutatja a perfinanszírozás szabályozását svájci és nemzetközi szinten, ismerteti a legfontosabb eddig meghozott (svájci) bírósági döntéseket és határozatokat, és kitér egy releváns nemzetközi irányelvre. Végül egy rövid kitekintés után a perfinanszírozási szerződések tárgyalásával és megfogalmazásával kapcsolatos kérdésekkel, valamint a következtetéseinek összefoglalásával zárja az írást.

English summary
Third Party Founding in International Arbitrational Proceeding – A Swiss Perspective
Synopsis: 

Third party funding describes, in a nutshell, a situation where a party – usually the claimant – addresses a third party to get the costs of proceedings funded. In return, the funder shall receive a participation of the awarded sum in case of a win. The present article describes in a first step the idea of third party funding and its occurrence in the different legal jurisdictions. In a second step, the article discusses why there is a need of third party funding, and presents the advantages of this financing method as opposed to other, more traditional financing possibilities. In a third step, the author presents a case example of her daily practice where she was confronted with a third party funding situation. As a next step, the author discusses the definition of third party funding and presents the most important legal questions related to the topic. She further outlines the regulations in Switzerland and also on an international level regarding third party funding, refers to the most important court decisions (in Switzerland) and arbitral awards (such as the well-known St. Lucia case), and discusses a pertinent international guideline. Finally, after a brief look at questions related to negotiating and drafting third party funding contracts, the article is concluded with a summary conclusion.