Letölthető pdf

Ár: 
500 Ft
A vásárláshoz regisztráció szükséges.
Oldalszám: 
109125. o.
JEL besorolás: 
K34
Rovat: 
Jogi melléklet
Kivonat: 

A szuverén állam egyik alapvető funkciója a közbevételek gyűjtése. A társadalom közös szükségleteinek megteremtése sokrétű feladat, hiszen mind a szükséges források előteremtése, mind az újraelosztás szabályainak előírása során számos érdeket szükséges összehangolni. Az adókötelezettség elvének deklarálása az adózás elvi, eszmei alapja, ami végső soron az adóeljárásban valósul meg. Az adóterhek megfizetése a közteherviselés elvén nyugszik, amely alkotmányos szintű kötelezettséggé emeli az állampolgárok egymás iránt vállalt szolidaritásának kifejeződését. Az adóeljárás ennek processzuális kereteit teremti meg, a szervezeti és eljárási szabályok biztosítják az adórendszer működését. Jelen írás tehát az adózási folyamat két végpontját – más aspektusból annak célját és eszközét – elemzi, mégpedig hazánk és a szomszédos Szlovákia jogszabályainak vizsgálatán keresztül. Ennek során a közteherviselés elvének megjelenése és az adóeljárási jogok összehasonlítására kerül sor, értékelve a két vizsgált állam szabályainak hasonlóságait és különbségeit.

English summary
Tax Obligation in Slovakia and Hungary – from Principles to Procedure
Synopsis: 

Collecting tax revenues is one of the main functions of every sovereign state. Creating common needs of society is a complicated and diversified task: it is necessary to combine several interests while raising financial resources and regulating rules of reallocation. Declaring the principle of taxability is the starting point and the ideal basis of taxation that is finally realized in tax procedure. Settlement of tax burden is based on the principle of equal tax treatment that raised the expression of solidarity taken up towards each other among citizens to constitution level duty. Tax procedure establishes the frame of the above; the operation of the tax system is ensured by organizational and procedural rules. Thus, the present paper examines tax progress: its two poles, otherwise its objectives and means, i.e. via studying law of Hungary and its bordering Slovakia. The research compares the principle of public burden and rights in tax procedure; evaluating similarities and differences in the two analyzed countries.