Letölthető pdf

Ár: 
500 Ft
A vásárláshoz regisztráció szükséges.
Oldalszám: 
74101. o.
JEL besorolás: 
F35
Kivonat: 

Napjainkban a fejlődő országok nagy része alacsony hozzáadott értékű termékek exportjától függ, amelynek eredményeként fenntartható gazdasági fejlődésük korlátozott. E helyzetben az innovációs kapacitás fejlesztésével jelentős javulást lehetne elérni, azonban a pénzügyi források korlátozottsága miatt ezen országok nagymértékben szorulnak külső forrásokra, beleértve a segélyeket is. A Millenniumi fejlesztési célok és a Fenntartható fejlesztési célok egyaránt kiterjednek a technológiai együttműködés ösztönzésére, és az Európai Unió is hangsúlyozza a fejlesztési célú politikák koherenciáját. Nemzetközi viszonylatban egyre nagyobb a nyomás, hogy a donorországok innovációs segélyeket is nyújtsanak a fejlődő országoknak. Ebből adódóan jelen írás célja annak feltárása, hogy az innovációs segély hogyan jelenik meg a nemzetközi fejlesztési együttműködésben és a fogadó országok szemszögéből milyen trendek figyelhetők meg. A 2005–2014 közötti időszakot és 115 fejlődő országot felölelő elemzés során bebizonyosodott, hogy az innovációs segélyek a bilaterális támogatások kis hányadát adják, jelentős mértékű az ingadozásuk, valamint az alacsony és a közepes jövedelmű országok között nincs szignifikáns különbség az innovációs segélyek nagyságában és arányában.

English summary
International development cooperation in the field of innovation
Synopsis: 

Recently, majority of developing countries depends on the export of low value added products resulting in limited sustainable economic development possibilities. This situation, however, can be improved with the development of innovation capacity, but because of limited financial resources developing countries need foreign assistance, including aid. Both the Millennium Development Goals and the Sustainable Development Goals cover the promotion of technological cooperation, and the European Union emphasizes the policy coherence for development. As a result, in international terms the pressure on donor countries is growing to provide Aid for Innovation to developing countries. The current paper aims to investigate how the Aid for Innovation appears in the international development cooperation and what trends can be observed from the point of view the recipient countries. Our empirical analysis covering the period of 2005 and 2014 and 115 developing countries points out that Aid for Innovation counts only a small proportion of total bilateral aid, their volatility is very high and there is no significant difference between the low and middle income countries regarding their received Aid for Innovation and its share in their total bilateral aid.