Letölthető pdf

Ár: 
500 Ft
A vásárláshoz regisztráció szükséges.
Oldalszám: 
77101. o.
JEL besorolás: 
D91, D11, L86, K21
Rovat: 
Jogi melléklet
Kivonat: 

Jelen tanulmány napjaink egyik versenyjogi-adatvédelmi slágertémáját járja körbe: a nagy adathalmazok (big data) és a fogyasztói magatartások, valamint fogyasztói adatok védelmének kapcsolatát. Teszi ezt elsősorban normatív-intézményi szempontokat követve, azaz bemutatva néhány ország versenyellenőrzési gyakorlatát. A bemutatott esetekkel kapcsolatosan elmondható, hogy bár a végrehajtói hatalmi ágak érdeklődése az utóbbi években fokozódik, big data-specifikus, szisztematikus versenyprobléma egyelőre nem azonosítható be. A szerző véleménye szerint ennek erőforrásbeli és koncepcionális okai is vannak. Amennyiben azonban a hatóságok az online fogyasztói viselkedéseket empirikusan is vizsgálják majd (ez egyelőre sajnos nem általánosan alkalmazott módszer), és megfelelően finomhangolják a beavatkozási gyakorlatukat – akár a „fogyasztói érdeksérelmet” átértékelve –, ez változhat. Az ismertetett ügyekből kitűnik, hogy az a verseny-közgazdasági felfogás, amely szerint a versenyjog kizárólagos feladata a fogyasztói jólét védelme – elsősorban az árversenyen keresztül –, a big data kapcsán nehezen védhető. A big datával kapcsolatos ügyek fókuszában ugyan továbbra is elsősorban a fogyasztók személyes jogainak a verseny általi támogatása marad, a neoklasszikus tanoktól való megközelítésbeli eltávolodás már érezhető. A versenyjogot kiterjesztően alkalmazó hatóságok a piaci versenyt és nem a fogyasztók rövid távú árérzékenységét kellene, hogy védjék. A hatalmas adattömeggel rendelkező digitális vállalkozások, úgy tűnik, hogy olyan szerepet töltenek be, mint a hálózatos iparágak, így megítélésük is azokhoz kellene, hogy hasonlítson. A tanulmány kitekintés, tehát nem célja a slágerügyek ismételt elemzése.

English summary
Big Data and the use of consumer data – an introduction to international cases
Synopsis: 

This study investigates one of the most exposed areas of interest of present day competition and privacy administration: the relationship between Big Data and consumer behaviour in the mirror of global antitrust enforcement. We chose to follow a normative-institutional perspective, scrutinizing a selected number of cases from different jurisdictions in the world, looking for patterns in similar cases. Though enforcement seems to be intensifying globally, a systemic Big Data-specific antitrust issue has not yet been branded. Most of the cases look at traditionally anticompetitive behaviours in a digital environment. We believe that this has both bandwidth and conception-related reasons. However, as soon as the responsible agencies start examining consumer behaviour empirically and accordingly adjust their investigations, the number of successful interventions may scale up. This requires the revisiting the concept of the consumer harm. Based on the cases examined, we can firmly state that the mainstream philosophy of competition enforcement – that it should solely focus on consumer harm, first and foremost through price-based competition –, in the era of Big Data is difficult to sustain. Accordingly, the cases focusing on Big Data, continue to guard consumer rights (as a synonym for consumer privacy) by competition law, instead of reclassifying the general approach. Nevertheless, a conceptual diversion from the neoclassic mantra can be recognized – unfortunately, still without the heavy reliance on the results of behavioural economics. On the basis of the above it is our view that competition authorities should rather protect market competition than the consumers’ short-term price sensitivity, when investigating digitally important companies. Also, it seems to be that corporations owning Big Data databases hold similar positions in the digital environment to the traditional network industries in traditional environments, therefore the antitrust approach to them should be similar to the later, too. Similar – not necessarily the same.Present study is an outlook, not a duplication of the introduction of the classic European (Google) cases, which have been and are commented elsewhere.