A WTO Mezőgazdasági Megállapodás 
alkalmazása és jövője
Halmai PéterElekes Andrea
(4–26. o.),
Tanulmányok a nyugdíjrendszerről
Kengyel Ákos
(70–74. o.),
Dr. Osman Péter
(135–136. o.),