A KÜLGAZDASÁG című folyóirat

A KÜLGAZDASÁG a Konjunktúra Kutatási Alapítvány kéthavonta, összevont számok formájában megjelenő lapja, a közgazdasági szakma egyik legfontosabb folyóirata. Lapunk ez idő szerint – a Magyar Tudományos Akadémia illetékes bizottságának minősítése szerinti – a doktori eljárásban „B” kategóriájú közgazdaság-tudományi periodika.

A folyóirat a közgazdaság-tudomány és más társadalomtudományi diszciplínák területéről közöl anonim lektorok által elbírált tanulmányokat, valamint tudományos tájékoztatókat, recenziókat. Ezen belül a lap érdeklődése kiterjed az elméleti, valamint az alkalmazott közgazdaságtan, ez utóbbin belül a gazdaságpolitika ésgazdasági szabályozás, a kelet-közép-európai gazdasági és társadalmi átalakulás, az Európai Unióval összefüggő problémákra. Ezek mellett megjelentet gazdasági növekedéssel és egyensúlyi feszültségekkel, globalizációval, nemzetközi kereskedelemmel, valamint versenypolitikával és versenyszabályozással foglalkozó írásokat is.  Ez utóbbi témák a Jogi Mellékletben is hangsúlyosan szerepelnek.

A lap nemcsak kutatóintézetek és egyetemek, az államigazgatás és a pénzügyi szektor szakembereinek, illetve a PhD-képzésben elkészített tanulmányok publikációs fóruma, hanem évente megszervezett körkérdésével és a vitákkal a közgazdászok eszmecseréinek is teret ad. A lapban rendszeresen megjelennek a gazdaságkutató intézetekben készített párhuzamos konjunktúraelemzések, amelyek átfogóan foglalkoznak a pénzügyi, gazdasági folyamatok elemzésével.

Lapunk Jogi Melléklete a hazai és külföldi gazdasági jogtudományos aspektusaival, változásaival, valamint új rendelkezéseivel foglalkozik.

A Külgazdaságban megjelenő cikkek olvasói a közgazdászképzés, a kutatóhelyek, az államapparátus, a szakmai szervezetek, a vállalati szféra, a gazdasági joggal foglalkozók köreihez tartoznak.

A Külgazdaság szerkesztősége

A Szerkesztőbizottság tagjai: Gács János (a szerkesztőbizottság elnöke), Ádám Zoltán, Antal László, Bruszt László, Csaba László, Csáki György, Halpern László, Horváth Gyula, Julius Horvath, Kapás Judit, Karsai Gábor, Köves András, Laki Mihály, Oblath Gábor, Palócz Éva, Pete Péter, Rába András (volt főszerkesztő), Richter Sándor, Schweitzer Iván (volt főszerkesztő), Szalavetz Andrea, Tóth István György, Várhegyi Éva.

A Szerkesztőség: Farkas Zoltán (főszerkesztő)
Rózsás Erika (szerkesztőségi titkár)
Külső munkatársak: Csaba László, Farkas Zoltán László, Havran Dániel
Jogi melléklet:  Horváthy Balázs, Raffai Katalin, Szabó Sarolta, Ziegler Dezső Tamás
Korrektor: Siklósi Ágnes

2018-ban cikkeinket lektorálták: Antalóczy Katalin, Benczes István, Csaba László, Csáki György, Csicsmann László, Deák András György, Farkas István,Győrffy Dóra, Karsai Judit, Matura Tamás, Mérő Katalin, Nagy Katalin, Naszádos Zsófia, Palócz Éva, Sass Magdolna, Soós Károly Attila, Szalavetz Andrea, Vince Péter