Letölthető pdf

Ár: 
100 Ft
A vásárláshoz regisztráció szükséges.
Oldalszám: 
5065. o.
Kivonat: 

Az USA a világ vezetõ hatalma az információs-kommunikációs technológiák (ICT) fejlesztésében. A múlt évtized második felében végbement gyors fejlõdés az amerikai és – az importhatáson keresztül – a világgazdaság fejlõdésének is egyik legfontosabb húzótényezõje volt. A cikkben elsõsorban azt vizsgáltuk, hogy ehhez a folyamathoz milyen tevékenységek fejlesztéséhez, milyen mértékû ösztönzésével és milyen intézményrendszer kiépítésével járult hozzá az állam. Megállapítható, hogy az állam – a polgári célú kutatások elõtérbe helyezésével – aktívan vett részt az információs-kommunikációs technológiák kutatás-fejlesztési bázisának bõvítésében, majd a kész technológiák polgári célú felhasználásának összgazdasági, társadalmi szintû elterjedésének elõsegítésében, vagyis az információs társadalom megteremtésében. Véletlen egybeesés, hogy az évtized végén szinte egy idõben következett be az információs-kommunikációs technológiák fejlõdésének ciklusváltása és a kormányzati vezetés változása. Mindkettõ alapvetõen módosította már eddig is a korábbi folyamatokat, alaposan átrendezõdtek a korábbi prioritások. Mindehhez azonban az alapokat az a fejlõdés teremtette meg, amely a kilencvenes években ment végbe.*

English summary
The Functions of the State in Propagating 
and Regulating Information Technology in the United States of America
Synopsis: 

The USA is the world leading country when it comes to developing information-communication technologies (ICT). The rapid growth during the previous decade was one of the most important factors for the boom of both American and – through the imports – world economy. This article examines mainly the ways of state contribution to this process in developing certain activities and the network of institutions, as well as the extent of government encouragement. We can state that the state took an active part in expanding the research and development basis of the information-communication technologies, with special emphasis on research in the civil sector. Later it assisted to the spreading of the well proved technologies in the civil sector in order to serve the national economy and the society as a whole, that is to form an information society. It is an accidental coincidence that the cycle change in the development of the information-communication technology and the change of government direction have occurred almost at the same time at the end of the decade. Both have already fundamentally modified the previous processes, the earlier priorities have been rearranged. But the foundation for all this was created with the economic expansion during the early nineties.