Letölthető pdf

Ár: 
100 Ft
A vásárláshoz regisztráció szükséges.
A WTO Mezőgazdasági Megállapodás 
alkalmazása és jövője
Oldalszám: 
426. o.
Kivonat: 

A WTO Mezõgazdasági Megállapodás aláírásával elõször került az agrárkereskedelem egésze a nemzetközi kereskedelempolitikai szabályok keretei közé. Az Uruguay-fordulót lezáró Mezõgazdasági Megállapodás agrárpolitikákra és világpiacra gyakorolt hatása nagymértékben az egyes országokra vonatkozó rendelkezések alkalmazásától függ.
A tanulmány a Megállapodás fõ elemeit követve összegzi a legfontosabb tapasztalatokat: a piacra jutás, az exportverseny és a belsõ támogatás terén mutatkozó problémákat. A tanulmány második része a következõ forduló várható fõbb témaköreit vázolja fel, elsõsorban a végrehajtás (implementáció) tapasztalataira, illetve a tagállamok tárgyalási javaslataira támaszkodva.*

English summary
After Uruguay, before Qatar: the implementation and the future 
of the WTO Agriculture Treaty
Synopsis: 

By signing the WTO Agriculture Treaty the agricultural trade as a whole was brought under the control of international trade regulations for the first time. The effect of the Agriculture Treaty closing the Uruguay-round both on agricultural policy and on the international market depends greatly on the adoption of the regulations related to each individual country. This study sums up the most important experiences by following the key elements of the Treaty: the problems in the field of the market entry, of export competition and of domestic support. The second part of the study outlines the probable topics of the next round, relying most of all on the experiences of implementation and the negotiation proposals of the member countries.