Letölthető pdf

Ár: 
100 Ft
A vásárláshoz regisztráció szükséges.
Oldalszám: 
421. o.
Kivonat: 

A transznacionális vállalatok számának megsokszorozódása, a közvetlen külföldi tõkebefektetések gyors növekedése miatt az utóbbi évtizedekben az egyazon anyavállalathoz tartozó vállalatok, illetve az anya- és leányvállalatai közötti kereskedelem nagymértékben nõtt a világgazdaságban, és az áruforgalomnak ez a típusa egyes országokban, egyes ágazatokban a termékáramlások meghatározó részét teszi ki. A cikk elsõ része bemutatja a nemzetközi termelés és a transznacionális vállalatok növekedésének legfontosabb jellemzõit. Ehhez kapcsolódva a vállalaton belüli kereskedelem alakulását, legfontosabb jellemzõit, befolyásoló tényezõit és makrogazdasági hatásait vázolja fel, elsõsorban a fejlett országok tapasztalatai alapján. A tanulmány második része foglalkozik majd részletesebben a jelenség magyarországi vetületeivel.*

English summary
Intra-firm trade in the world economy and in Hungary: 
theoretical framework, international developments, Hungarian relevance – Part I.
Synopsis: 

In the last decades, due to the multiplication of the number of transnational companies and the quick growth of foreign direct investments, trade flows between affiliates of the same parent company and between the affiliates and parent companies have grown considerably, and this type of flows represents the majority of trade in certain countries and in certain sectors. The first part of the article presents the most important characteristics of the growth of international production and that of transnational companies. It describes the developments in intra-firm trade, its most important characteristics, determinants and economic impacts, first of all based on the experiences of the developed countries. The second part of the article will analyse intra-firm trade in the case of Hungary.