Letölthető pdf

Ár: 
100 Ft
A vásárláshoz regisztráció szükséges.
Oldalszám: 
4475. o.
Kivonat: 

A lakóhely szabad megválasztásának joga az európai integráció kezdetét mintegy tíz évvel követve, 1968 óta érvényesül. Már ekkor tekintélyes emigrációtól tartottak a fejlettebb tagországok a szegényebb Olaszországból. Hasonló félelem kísérte a nyolcvanas években újonnan csatlakozó szegényebb mediterrán államok belépését is. Az Európai Unió keleti bõvítésével napjainkban ismét napirendre került a munkaerõ szabad áramlásának kérdése. Mi okozza valójában a migrációt? A válasz általában a hagyományos közgazdasági elméletre épülõ evidencia, miszerint a bérek (jövedelmek) közötti különbségek okozzák a vándorlást. Megvalósult-e az – ezekre a feltevésekre alapozott – várt és vélt nagyságú migráció? A cikk ezekre a kérdésekre keresi a választ. A tanulmány elsõ része a kilencvenes évek tényleges kelet-nyugati migrációjáról ad vázlatos képet, majd a második rész a várható migrációt magyarázó elméleteket és az ezek alapján készült becsléseket elemzi, megkülönböztetve a migráció okait, illetve a hatását és következményeit magyarázó elméleteket, kitér a migráció – becslésekben rendszerint figyelmen kívül hagyott – új közgazdaságtanának feltételezéseire, végül a migrációs potenciál szociológiai módszerekkel történõ elõrejelzésére. A harmadik rész a migráció becslésének lehetõségeivel és annak kritikájával foglalkozik, végül a szabályozás, a migrációs politikák befolyását vizsgálja a migráció terjedelmének alakulásában.*

English summary
Labour migration and enlargement of the European Union
Synopsis: 

Free movement of labour (persons) goes back to 1968, that is, 10 years after the beginning of the European integration. There was a fear of emigration from the less developed Italy into the more developed member countries. A similar protest guided the enlargement of the European Communities in the 1980s when the Mediterranean countries entered into the Communities. Free movement of persons (labour) became an issue in the 1990s again, with the enlargement of the European Union towards East.

What makes people move? Which are the proper economic indicators to explain migration between Eastern and Western part of Europe? The answer is mostly a sort of mainstream economic commonplace concerning wage/income differences. Income difference is possibly the strongest indicator. It has, however, some limits. Does the projected migration pressure, in fact, exist? Does it root in the sending or in the receiving country’s economy, society and tradition?

First an outlined overview of the emigration in the last decades from Central and Eastern Europe will be given followed by a detailed critical discussion on the sequences of explanations of recent East-West migration. The rarely discussed elements of the so-called new economics of migration and the basic source forecasting migration, namely the migration potential surveys, will also be mentioned. Than the possibility to estimate future migration will be discussed. Finally the question will be raised how far the migration policies influence the actual migration tendencies.