Letölthető pdf

Ár: 
100 Ft
A vásárláshoz regisztráció szükséges.
Oldalszám: 
434. o.
JEL besorolás: 
E2, E3, H5, H6
Rovat: 
Körkérdés
Kivonat: 

A magyar gazdaság külsõ környezete 2001-ben kedvezõtlenebbé vált, a gazdasági (és politikai) bizonytalanság felerõsödött, a növekedés lassulását, a recesszióra utaló jelek szaporodását a világkereskedelem bõvülési ütemének csökkenése kíséri. Ebben a helyzetben foglalkozni kell azzal, hogy e fejlemények milyen hatást gyakorolhatnak az elmúlt években kedvezõ teljesítményt nyújtó magyar gazdaságra. Kérdéseink a magyar gazdaság helyzetének megítélésére, illetve a követendõ gazdaságpolitika lehetséges változataira vonatkoznak.

1.     Hogyan ítéli meg azt, hogy a világgazdaság kedvezõtlen fejleményei milyen hatással lesznek a magyar gazdaság már jelenleg is létezõ feszültséggócainak alakulására (például az inflációra, a GDP és az export növekedési ütemének mérséklõdésére), illetve milyen újabb problémák keletkezésére lehet számítani?

2.     Milyen gazdaságpolitikai eszköztárral lehet a kedvezõtlen hatásokat mérsékelni? Milyen alternatív gazdaságpolitikai csomagok és eszköztárak alakíthatók ki a belsõ növekedés ösztönzésére? Milyen választási lehetõség van a növekedés ösztönzésének kétféle útja: a költségvetési kiadások növelése és a közterhek csökkentése között? Milyen szerepet kell játszania a gazdaságpolitikai eszköztárban a belsõ felhasználás ösztönzésének, a költségvetési és pénzügyi politikának, illetve a vállalkozásélénkítés különbözõ módszereinek? 

 

English summary
All-round inquiry about the consequences of a more uncertain economic outlook
– Part III.
Synopsis: 

The external environment of the Hungarian economy has become less favourable in 2001, the economic (and political) uncertainty is becoming heavier. The slowdown of the expansion and the increase of the signs of recession are accompanied by the decrease of the growth rate of the world economy. This situation makes necessary to investigate what kind of consequences these issues can bring for the Hungarian economy having provided good results in the past years. Our questions concern the evaluation of the Hungarian economy and the various possibilities of the economic policy to be followed

1. How do you evaluate the effects of the unfavourable developments in the world economy on the future of the already present tension issues in the Hungarian economy (for example on the inflation rate as well as on the slowdown of the GDP and export growth rate), furthermore, what other problematic issues can come up that have to be taken into consideration?

2. What implements of the economic policy can help in moderating the negative effects? What other alternative economic policy packages and implements can be formulated to stimulate domestic growth? What is the possibility of choice between the two ways of growth stimulation: increasing the fiscal expenditures versus the decrease of the public burden? Which role should the stimulation of domestic consumption, the budgetary and financial policy, and the different ways of enterprise stimulation play in the implements of the economic policy?