Letölthető pdf

Ár: 
200 Ft
A vásárláshoz regisztráció szükséges.
Elemzés a statisztikai adatok és egy vállalati felmérés tükrében
Oldalszám: 
429. o.
Kivonat: 

A magyar gazdaságban a reálbérek 2001-ben több mint kétszer, 2002-ben pedig több mint három és félszer olyan gyorsan nőttek, mint a gazdaság teljesítménye és a termelékenység. Ezen belül a versenyszektorban valamivel mérsékeltebb, de szintén gyors volt a reálbérek emelkedése, de még ez a – költségvetési szektor béremeléseihez képest – mérsékeltebb emelkedés is a fajlagos bérköltség és a versenyképesség jelentős romlásához vezetett. Tanulmányunk egyik célja, hogy adalékot nyújtson annak a sokat vitatott kérdésnek a megválaszolásához, hogy a vállalatok a versenyszektorban 2002-ben miért voltak hajlandóak ilyen jelentős béremelésekre, éppen akkor, amikor nemcsak a nemzetközi konjunktúra lanyhulása, hanem a forint erősödése is sújtotta őket. A tanulmányban három lehetséges tényezőt elemzünk: a vállalatok túlbecsülték a várható infláció ütemét; a kormányzat jelentősen növelte a minimálbért 2001-ben és 2002-ben (két év alatt 25 500 forintról 50 000 forintra); és végül a közszférában jelentős béremelés valósult meg. A tanulmány – nem kevésbé fontos – másik célja, hogy a Magyar Kereskedelmi és Ipari Kamara Gazdaság- és Vállalkozáselemzési kht. (MKIK GVI) vállalati felmérése alapján előrejelzést adjon a vállalatok idei béremelési szándékairól. Ahhoz ugyanis, hogy a vállalati szektor versenyképessége helyreálljon, a teljesítmények (azaz a GDP) növekedését nem meghaladó béremelésekre lenne szükség. A munkavállalók azonban több ágazatban ennél jóval magasabb béremelést kívánnak elérni.*

 

English summary
Determinants in the Wage Incease of 2002
Analysis Based on Statistical Data and a Corporate Survey
Synopsis: 

Real wages in the Hungarian economy have grown more than twice as fast in 2001, and more than three and a half times as fast in 2002 than the performance and the productivity of the economy.  Real wage growth in the private sector was slightly more moderate but still high. However, even this rate of growth led to a significant increase of unit labor costs and a deterioration in the country’s external competitiveness.

One of the objectives of our paper is to aid the discussion on the frequently disputed question, why corporations were willing to increase wages by such a high degree, when not only the slowdown in the international macro-economy, but also the appreciation of the Forint was aggravating their profitability. Our paper provides analysis of three possible factors: overestimation of the expected rate of inflation by the companies; radical increase of minimum wages in 2001 and in 2002 (from 25500 to 50000 HUF); and finally a significant growth of wages in the public sector.

The second, but just as important, objective of our paper is to provide an estimation on the level of planned corporate wage-increases for the current year based on the business-survey of MKIK GVI. In order to reestablish the competitiveness of the private sector, wage-growth should be no more than the increase in performance (i.e. the GDP growth-rate). Employees, however, are aiming for significantly higher wage increase in several sectors of the economy.