Letölthető pdf

Ár: 
200 Ft
A vásárláshoz regisztráció szükséges.
Oldalszám: 
439. o.
JEL besorolás: 
E2, E3, H5, H6
Rovat: 
Körkérdés
Kivonat: 

Az EU-hoz történõ csatlakozás közeledtével egyre fontosabbá válik a kérdés, hogy a belépés után a gazdaság szereplõinek és a lakosságnak milyen közvetlen, gyorsan érvényesülõ gazdasági és társadalmi hatásokkal, változásokkal, új helyzetekkel kell számolniuk. Azoknak – az akár kedvezõ, akár kedvezõtlen – fejleményeknek a számbavételét kérjük, amelyek különbözõ intenzitású érvényesülésével a belépés másnapjától lehet vagy kell számolni, és amelyek a vállalkozások és a lakosság számára fontos területeket érintenek. A csatlakozásra való felkészülés egyik eleme az, hogy a szakértõk minél több oldalról vegyék figyelembe ezeket a hatásokat.

A hatások lehetséges köre igen széles, közülük sorolunk fel néhányat a teljesség igénye és a hozzászólásokban érintett kérdéskörök korlátozásának szándéka nélkül. Ilyen lehet az ár- és béralakulás, a foglalkoztatottság és munkaerõ-migráció, a versenyhelyzetek és a piacra jutás, a kamatok, a gazdasági növekedés, a mûködõtõke-beáramlás, a makrogazdasági egyensúly, a nyertes és vesztes területek, az életminõség, a jóléti ellátások, az EU-elõírások bevezetésének hatásai.*

English summary
All-round inquiry about the probable direct effects of joining the EU – part III
Synopsis: 

As the date of joining the EU is approaching, it is becoming more and more important to identify: what are those direct, quickly valid economic and social effects, changes and new situations the economic and private sector will have to face. We ask to take all the positive and negative consequences into consideration, which should or have to be reckoned with – with various degrees of validity – right after the day of adhesion, and which indicate an important domain for both the companies and the private sector. One of the elements of preparing for joining is that the experts take these effects into account from various aspects.

The possible circle of effects is rather wide, this time we list only a few of them as we try not to limit the affected domains of problems. These are the variation of prices and wages, the employment and migration of workforce, the situation of competition and entering the market as well as the interest rates, economic growth, direct capital investment, macroeconomic balance, areas with profit and deficit, quality of life, welfare supplies, and the effects of introducing EU-directions.