Letölthető pdf

Ár: 
200 Ft
A vásárláshoz regisztráció szükséges.
Oldalszám: 
8098. o.
Kivonat: 

Az optimális nyugdíjrendszer kérdéséről hosszú ideje vitatkoznak mind az elméleti, mind a gyakorlati szakemberek szerte a világon. Folyóiratunk 2003. januári és februári számában Németh György kísérletet tett a témakör áttekintésére egy meghatározott nézőpontból (Németh György: Esszé nyugdíjról, nyugdíjrendszerekről, nyugdíjreformról. I. és II. rész. Külgazdaság, 2003. 1. és 2. szám.). Úgy gondoltuk, érdemes a kialakult
álláspontok összegzését, esetleg új szempontok felülvizsgálását serkenteni, ezért a következő három kérdéssel fordultunk a téma legjobb szakértőihez:

A nyugdíjrendszer körüli nézetkülönbségek mennyire és milyen vonásaikban értékválasztási (ideológiai), illetve szakmai (elméleti és gyakorlati) természetűek? Mennyire befolyásolják az eltéréseket politikai indítékok?
Milyen mértékben játszhatnak releváns szerepet a külföldi kutatások, viták és más országok gyakorlati tapasztalatai a hazai rendszer formálásában? Miket lát a legfontosabb figyelembe veendő tanulságoknak?
Hogyan értékeli a hazai nyugdíjrendszert jelen állapotában, és milyen változtatási irányát látná kívánatosnak?

A beérkezett válaszokat az alábbiakban közöljük.

English summary
A short inquiry about the pension system
Synopsis: 

There is a long and ongoing debate about the optimal pension system among experts of both the theoretical and practical fields all over the world. György Németh made an attempt to survey the topic from a certain point of view in the January and February 2003 issues of our monthly (György Németh: Essay about the pension, the pension systems and pension reform part I and II. Külgazdaság, 2003. issues 1. and 2.) We consider that it is worth to encourage the discussion of different standpoints and revise new viewpoints.

Our questions related to the topic are:

1. The differences of opinions concerning the pension system, how much and in which features are they of value selection (ideological) or of professional (theoretical and practical) nature?

2. To what extent do the foreign researches, debates and experience of other countries play a role in the shaping the domestic system? What are the lessons to be taken into consideration the most?

How do you evaluate the domestic pension system in its current state and what do you think would be the desirable direction of the changes?