Letölthető pdf

Ár: 
200 Ft
A vásárláshoz regisztráció szükséges.
Oldalszám: 
3758. o.
Kivonat: 

2003 elején a német gazdaságot – deflációs veszélyeket is magában rejtő – stagnálás jellemzi. A gazdasági problémák kiéleződése és a német újraegyesítés nehézségeinek transzparenssé válása időben egybeesett, azonban a nehézségek kiéleződését hosszabb idő óta lappangó, következetesen sohasem kezelt strukturális problémák magyarázzák. A szociális háló reformjának, a nyugdíjrendszer, az egészségügy, a munkaerő-piaci struktúrák, foglalkoztatási szabályok átalakításának szükségessége nem új keletű probléma, és a költségvetés növekvő hiánya, valamint a helyi önkormányzatok eladósodottsága határozott lépések megtételét egyre inkább elkerülhetetlenné teszik. Noha már korábban is számos reformkoncepció kidolgozására került sor, ezeknek a gyakorlatba történő átültetése nem nagyon valósult meg. A jelenlegi helyzetet nemcsak növekedési, hanem bizalmi válság is jellemzi: ez utóbbit a kormánynak az elmúlt négy és fél év során a reformok végrehajtása terén jellemző cselekvésképtelensége idézte elő, amit a külső körülmények, mint az iraki válság, az olajárak alakulása körüli bizonytalanság, illetve a részvénypiacok kiszámíthatatlansága csak elmélyítettek. A problémák hatékony kezelését megnehezíti, hogy a maastrichti kritériumok és a Stabilitási Paktum követelményeinek betartása a fiskális politikát gúzsba köti, és a munkavállalók, a munkáltatók, valamint a kormány között, ha zökkenőkkel is, de működő tripartit megállapodás az utóbbi időben felborult. Ebben a helyzetben került sor egy új kormánykoncepció megfogalmazására, amely azonban – a gazdasági szereplők erősen divergáló elvárásai következtében – nehezen lesz elfogadtatható, és kétséges, hogy képes lesz-e áttörést hozni.*

English summary
Germany – Delayed Reforms, Stagnant Economy
Synopsis: 

Stagnation implying risks of deflation characterises the German economy early 2003. Arising difficulties rooted in reunification may only partly be made responsible for prevailing low growth and inadequacies in the labour market. However, arising problems may much more be explained by structural tensions having accumulated in the past and never been properly addressed for years. The reform of the social systems, the reorganisation of the pension and health care systems, or the liberalisation of labour market structures have already been on agenda for years. The growing deficit of the budget and of local communities urge for taking necessary measures within a foreseeable time. Although several reform concepts have been developed so far, their practical implementation has mostly failed. The present situatiuon can be characterised as a growth and a creditability crisis. The inability of the government to carry out necessary reforms has been responsible for the latter, and the unforeseeable outcome of the Iraque conflict as well as the future development of oil prices coupled with uncalculatable ups-and-downs on stock markets only deepened uncertainties. An efficient policy response to the above problems has been made rather difficult by the compulsory force of meeting the requirements set in the frame of the Growth and Stability Pact, and by the failure of the tripartit agreement between government, employers and employees. The long-awaited development concept of the federal government has been introduced under these circumstances. Due to the rather diverging expectations of economic participants the acceptance and thus the successful practical implementation of this programme seems to become a rather contradictory process.