Letölthető pdf

Ár: 
200 Ft
A vásárláshoz regisztráció szükséges.
Oldalszám: 
422. o.
Kivonat: 

A külföldi tulajdonú cégek meghatározó szerepet játszanak a magyar gazdaságban.
A helyi vállalkozásokra gyakorolt pozitív hatásuk nem érvényesül automatikusan.
E pozitív hatás egyik legfontosabb csatornája a hazai vállalkozások bevonása a külföldi érdekeltségű vállalatok beszállítói hálózatába. Magyarországon a helyi beszállítói arány elmaradt a várakozásoktól. A viszonylag alacsony beszállítói részesedés nem meglepő, ha figyelembe vesszük, melyek azok a legfontosabb tényezők, amelyek a külföldi érdekeltségű vállalatoknak történő helyi beszállítások szintjét meghatározzák. Így a befektetés típusa (privatizáció, zöldmezős befektetés vagy vállalati egyesülés-felvásárlás), szektora, exportorientáltságának szintje, a beruházó országa, a hazai és a külföldi érdekeltségű vállalati szektor különbözősége, a (potenciális) hazai beszállítások mennyisége és minősége, az érintett multinacionális vállalat globális stratégiája, illetve a hazai leányvállalatnak a multinacionális vállalat termelési hálózatában elfoglalt helye – mind olyan tényezők, amelyek befolyásolják, hogy milyen mértékben támaszkodik a külföldi érdekeltségű vállalat a helyi beszállítókra. A gazdaságpolitika ösztönözheti közvetve és közvetlenül is a beszállítói kapcsolatok fejlesztését. A tanulmány a közvetlen ösztönzés legfontosabb eszközeit, az ún. beszállítói programokat ismerteti. Ezeket összességében sikertelennek ítéljük. A sikertelenség oka, hogy sem a megcélzott (magyar) vállalati kör, sem a „beszállítás-fogadó” leányvállalatok igényeit nem vették figyelembe a programok kidolgozásakor, illetve a beszállításösztönzés keveredett más fejlesztési célokkal.*

English summary
The development of supplier linkages of local firms to multinational corporations
Synopsis: 

Companies with foreign participation play a determining role in the Hungarian economy. Their potential positive impact on the domestic companies is not automatic. One of the most important channels of these positive impacts is involving domestic companies in the supplier network of the affiliates. The share of domestic suppliers remained below the expectations. The relatively low level of domestic supplies is not surprising, if we take into account those factors, which determine that level. The type of investment (privatised, greenfield, M&A), the sector of investment, the investors home country, the extent of export-orientation, a domestic sector, which is “too different” from the foreign one, the quantity and quality of (potential) domestic supplies, the global strategy of the multinational in question and the role of the affiliates in the production network of the multinational are those most important factors, which influence the level of local supplies. Economic policy tools can influence directly and indirectly that level. The paper presents the most important features of the so-called supplier programmes of the Hungarian government. These programmes are evaluated as failures. The most important reasons of that are the following: the programme did not take into account the most important needs and characteristics of those domestic companies, which can be potentially involved in a similar programme and the needs of those foreign-owned affiliates, which would be the users of the supplies. Moreover, the aims of the supplier programme were later combined with other policy aims, which made the original targets underfinanced and of secondary importance.