Letölthető pdf

Ár: 
200 Ft
A vásárláshoz regisztráció szükséges.
Oldalszám: 
5075. o.
JEL besorolás: 
F23, F12, L22
Kivonat: 

A cikk bemutatja és rendszerezi a működőtőke-áramlás internalizációalapú kereskedelemelméleti magyarázatait, illetve az azokkal kapcsolatos empirikus kutatásokat. A tendenciák és az elméleti modellek is rámutatnak, hogy a működőtőke-áramlás jelentőségét és magyarázatát több tényező együttesen adja. Megerősítik az integrált megoldás fontosságát azokban a differenciált termékeket előállító, K+F- és humánerőforrás-intenzív ágazatokban, ahol a nem tárgyiasult eszközöknek kiemelkedő szerepük van. Hangsúlyozzák emellett a képzett munkaerő, a megfelelő fizikai és intézményi infra­struktúra fogadó országbeli meglétének kiemelkedő szerepét. Úgy tűnik, hogy e szűkebb területen a jövő azoké a modelleké, amelyek képesek egyszerre kezelni a multinacionális vállalatok komplex integrációs stratégiáinak telephely-választási és internalizációs vonatkozásait is*

English summary
Foreign Direct Investment in the Light of Theory of Internalisation
Synopsis: 

The article presents and systematizes the internalisation-based explanations of trade theory about foreign direct investment and related empirical research. The tendencies and the theoretical models prove that the flows of foreign direct investment are determined by a joint set of different factors. They also corroborate the importance of integrated forms opposite to market-based solutions in industries producing R&D- and human capital intensive differentiated products and characterized by a significant role of intangible assets. The necessity of skilled workforce and appropriate physical and institutional infrastructure in the host country is reinforced as well. The future would seem to belong in this narrower field to models capable of handling locational as well as internalisational aspects of complex integration strategies of the multinational companies.