Letölthető pdf

Ár: 
200 Ft
A vásárláshoz regisztráció szükséges.
Körvonalazódik a WTO új mezőgazdasági megállapodása
Oldalszám: 
7695. o.
Kivonat: 

A mezőgazdasági tárgyalások helyzetének áttekintése időszerű, mivel a WTO hongkongi miniszteri csúcstalálkozója egyre inkább közeledik, és az agrárpolitika továbbra is egyike a legérzékenyebb tárgyalási területeknek. 2004 augusztusában a tagállamok elfogadták a modalitások irányelveit tartalmazó keretmegállapodást, amely meglehetősen kevés részletet tartalmaz a csökkentések mértékét és időzítését illetően. A keretmegállapodás többek között progresszív, lépcsős csökkentést irányoz elő a vámok és a belső támogatások tekintetében, valamint kilátásba helyezi az exporttámogatás és a hasonló hatású exportintézkedések minden formájának a megszüntetését. A nemzeti agrárpolitikák mozgásterét tovább szűkíti az a tény, hogy a keretmegállapodás már speciális – az általános AMS[1]  csökkentési kötelezettségeken felüli – kötelezettségeket is tartalmaz a belső támogatások különböző formáit illetően. Bár a WTO-tagállamoknak még meg kell állapodniuk az új mezőgazdasági megállapodás részleteit illetően, összességében megállapítható, hogy a tagállamok újabb lépést tettek a liberalizáltabb agrárkereskedelem irányába.*

English summary
More and more limited possibilities for national agricultural policies
The shaping new WTO Agreement on Agriculture
Synopsis: 

As the Hong Kong WTO ministerial meeting is getting closer and closer, and agriculture continues to be one of the most sensitive areas of the negotiations, it is time to review the state of the agricultural negotiations. In August 2004 member states agreed on the Framework for Establishing Modalities, which contains relatively few details on the size and timing of the proposed reductions. The framework agreement proposes among others progressive and tiered reductions of duties and domestic support and envisages phasing out all forms of export subsidies. Manoeuvre place of national agricultural policies will be further limited by the fact that – besides the general AMS reduction – the framework agreement also proposes special commitments on different forms of domestic subsidies. Although WTO members still have to agree on the details of the new agricultural agreement, in sum we can state that member states made a further step in the direction of a more liberalized agricultural trade.