Letölthető pdf

Ár: 
400 Ft
A vásárláshoz regisztráció szükséges.
Oldalszám: 
426. o.
JEL besorolás: 
E2, E3, H5, H6
Rovat: 
Körkérdés
Kivonat: 

Az államháztartás, ezen belül a nagy elosztó rendszerek reformja hosszú ideje napirenden szerepel, szükségességét az egyik oldalról a makrogazdasági egyensúlyi problémák, a másik oldalról a közpénzből finanszírozott területek állandósult feszültségei teszik indokolttá. Aktualitását pedig mi sem bizonyítja jobban, mint az euró bevezetésének időpontjával kapcsolatos problémák, dilemmák.

Abban egyetértés van, hogy az államháztartás hiányának mérséklését – egyebek mellett – egyes alrendszereinek, közülük is a nagy elosztó rendszereknek a reformja tudja elősegíteni. E reformok kidolgozásának és bevezetésének késlekedésével kapcsolatosak kérdéseink.

– Melyek azok a korlátok, illetve okok, amelyek hozzájárultak a szükséges reformok elmaradásához?

– Hogyan lehet rangsorolni és ütemezni az egyes nagy elosztó rendszereket érintő reformlépéseket?

– Az egyes rendszerek reformjainak során milyen lépéseket tart elsődlegesnek?

– Az egyes reformlépések bevezetésének, illetve halasztásának milyen kockázatai vannak, ezek bármelyike milyen konfliktusokat okoz?*

 

English summary
All-roundnquiry about reforming the general government, especially the large distributive systems – Part I.
Synopsis: 

Reforming the general government, especially the large distributive systems, has already been part of the intellectual and economic policy discussions for a long time. On the one hand, problems of macroeconomic imbalances, and on the other, the continuous tensions of the fields related to public finances support the overwhelming importance of the issue. Problems and dilemmas related to the introduction of the euro gave an additional actuality of these questions.

There is a general agreement that moderating of the general government deficit can be supported, inter alia, by the reforms of the government subsystems, especially the large distributive systems. Our questions are about the operationalization of the reforms (conceptualization, introduction, timing and delay):

What are the main causes and limits, which contributed to the lack of the necessary reforms?

What is the proper ranking and timing of the reform steps related to the large distributive systems?

In the process of reforming the particular systems what are the key steps?

What are the risks of the introduction and the delay of the different reform steps and what are the related conflicts?