Letölthető pdf

Ár: 
400 Ft
A vásárláshoz regisztráció szükséges.
Oldalszám: 
441. o.
JEL besorolás: 
E2, E3, H6, H5
Rovat: 
Körkérdés
Kivonat: 

2006 őszén az államháztartás stabilizációja, az EU-nak benyújtott konvergenciaprogram teljesítése és a nagy elosztó rendszerek átalakítása állnak a közfigyelem középpontjában. 2007-es körkérdésünk ettől nem függetlenül, de az azonnali lépéskényszerből fakadó intézkedéseken túltekintve azt vizsgálja, hogy hogyan értékelhető Magyarországnak a többi kelet-közép-európai EU-tagállamhoz viszonyított relatív pozíciója. A gazdaságpolitikai vitákban gyakran elhangzó érv, hogy a kilencvenes évek második feléig a kelet-közép-európai reformfolyamat éllovasának számító Magyarország mára több szempontból is lemaradt a régióban található versenytársaihoz képest. Kérdés azonban, hogy ez a lemaradás mely területeken értelmezhető, melyeken igaz, és melyeken nem:

– Van-e lemaradás a hazai vállalatok versenyképességében, az ország működőtőkevonzó képességében, az oktatás és képzés területén, az egészségügy és a szociálpolitika szervezetében és működésében, vagy éppen a jogállami elvek érvényesülése, az átlátható és ellenőrizhető kormányzati működés szempontjából?

– Ha ilyen lemaradás van, illetve ha ez az utóbbi években következett be, akkor mindebből milyen következtetések vonhatók le a gazdaság- és társadalompolitikai reformok és intézkedések kívánatos irányát illetően?

English summary
Beyond the Convergence Program…
Synopsis: 

At the beginning of 2007 public discussion is focused on the consolidation of the Budget, the Convergence Program and the structural reforms of public services in Hungary. Considering all these issues but at the same time raising questions beyond them, our 2007 survey concentrates on Hungary’s relative position vis-à-vis the other new Central and Eastern European EU members. It is an often asserted argument in economic policy debates that Hungary, the one-time front-runner of East European economic reforms has become a laggard economy by now according to many proxies. Is it true? In what sense, and to what extent? Does it affect the competitiveness of Hungarian companies and the attractiveness of the Hungarian economy in the eyes of foreign investors? Are Hungarian public services, including healthcare and education, less developed and/or less compatible with the needs of a modern economy than those of other countries in the region? If the answer is yes (or no), what should Hungarian policy makers do in order to improve the situation?