Letölthető pdf

Ár: 
500 Ft
A vásárláshoz regisztráció szükséges.
Oldalszám: 
429. o.
JEL besorolás: 
O18, R12
Kivonat: 

A klaszterek divatos gazdaságfejlesztési eszközzé váltak az elmúlt 15 évben. Általában különféle szakpolitikák eszköztárának elemeiként alkalmazzák. Holott a klaszterek, a klaszteresedés folyamata szerteágazó és mélyreható együttműködési rendszereket jelent. Ezek a versenyképesség javításának komplex megoldásait, és nem pusztán egy-egy kiemelt szakterület fejlesztését segítik elő. Ebben a cikkben három esettanulmány felhasználásával mutatjuk be a klaszterek működését és kapcsolódásukat különféle gazdaságpolitikai rendszerekhez. A stájer autóklaszter a gondosan koordinált komplex fejlesztési politika rendszerében próbál adekvát válaszokat adni egy hagyományos iparágat érő globális kihívásokra. Az ír info­kom­mu­ni­ká­ciós klaszter a csúcstechnológiai ágazatok versenyképességének innovációra alapozott fejlesztésének a példája. Az észt infokommunikációs klasztert pedig az alulról szerveződő, külföldi működőtőke-befektetésekhez kapcsolódó versenyképesség-javító együttműködés jellemzi. A három klaszter nagymértékben eltér egymástól, és mindegyikük jelentős eredményeket képes felmutatni.*

Journal of Economic Literature (JEL) kód: O18, R12.

 

* A cikk részben a Napvilág Kiadó gondozásában 2008-ban megjelenő, Szanyi Miklós „A versenyképesség javítása együttműködéssel: regionális klaszterek” című könyve alapján íródott.

Sass Magdolna, az MTA Közgazdaságtudományi Intézetének tudományos főmunkatársa.
E-mail cím: sass@econ.core.hu

Szalavetz Andrea, az MTA Világgazdasági Kutató Intézetének tudományos főmunkatársa.
E-mail cím: aszalave@vki.hu

Szanyi Miklós, az MTA Világgazdasági Kutató Intézetének tudományos főmunkatársa.
E-mail cím: mszanyi@vki.hu

English summary
Cluster development: experience of three European clusters
Synopsis: 

Clusters have become widely used economic policy tools in the past 15 years. They are usually applied as tools of broader policies. However, clusters and clustering process consist of wide and deeply rooted cooperation networks. They provide complex solutions for improving competitiveness that exceed the scope of particular policy fields. The authors illustrate cluster functions and the role of clusters in different economic policy regimes by means of three case studies. The autocluster of Styria tries to provide adequate responses to the global challenges of this mature industry in the framework of a finely engineered complex development policy network. An Irish infocommunications cluster is the chosen example of innovation-based development of high tech industries. The Estonian infocommunications cluster illustrates the bottom-up organization of an FDI-based competitive network. There are big differences between the chosen clusters, nevertheless, all of them can be regarded successful.