Letölthető pdf

Ár: 
500 Ft
A vásárláshoz regisztráció szükséges.
Oldalszám: 
441. o.
JEL besorolás: 
E2, E3, H5, H6
Rovat: 
Körkérdés
Kivonat: 

A 2007 nyarán elkezdődött amerikai jelzálogpiaci válságból 2008 őszére nemzetközi bank- és ennek nyomán tőzsdeválság bontakozott ki. A válság egyaránt sújtja a fejlett és feltörekvő piacokat, az euróövezet várható 2009. évi recessziója pedig az új kelet-közép-európai uniós tagországok növekedési lehetőségeit is erősen beszűkíti. A fejlemények azt mutatják, hogy a pénz- és tőkepiac, illetve a bankszektor országhatárokon belüli és nemzetközi szabályozása nem töltötte be stabilizáló szerepét. Lapunk hagyományos év eleji körkérdése a világgazdasági visszaesés közvetlen kiváltó okának tekinthető pénz- és tőkepiaci válság jelenségének elemzésével és a belőlük fakadó tanulságok számbavételével foglalkozik. Ezzel kapcsolatos kérdéseink a következők:

Ön szerint a szabályozásnak milyen irányt kellene szabni?

Melyek a válság legfontosabb tanulságai, melyeket a hatékony nemzeti és nemzetközi szabályozásoknak a jövőben figyelembe kell venniük?

Várakozása szerint az új szabályozások milyen hatást gyakorolnak majd a nemzetközi tőkemozgás mennyiségére, szerkezetére és irányára?

English summary
Inquiry on the financial and capital market crisis and the related regulatory issues
Synopsis: 

The American subprime crisis that started in 2007 had evolved into a full-blown global financial and economic crisis by the end of 2008. The crisis hits both developed and developing markets. The forthcoming recession of the Eurozone in 2009 severely restricts the economic growth potential of the new Central and Eastern European EU member states. It appears that regulation of financial and capital markets and in particular that of the banking sector was insufficient. Therefore we direct our traditional yearly inquiry towards the questions regarding the reasons behind the financial and capital market crises and seeking possible lessons learnt from it. In particular:

What direction do you think regulatory authorities should take?

What are the most important lessons of the crises that effective national and international regulation need to take into consideration?

In your expectation, what impact new regulations will exert on the amount, structure and direction of international capital flows?