Letölthető pdf

Ár: 
500 Ft
A vásárláshoz regisztráció szükséges.
Oldalszám: 
84110. o.
JEL besorolás: 
F13, O24, Q4
Kivonat: 

A 2000-es évek trendszerű olajár-emelkedése jelezte, hogy a dinamikusan bővülő kereslettel a kínálat csak nehezen tudja tartani a lépést. A gazdaságok spontán alkalmazkodása a dráguló olajhoz ugyanakkor viszonylag gyors és zökkenőmentes volt. A legfőbb alkalmazkodási csatornák a vállalati ellátási láncok reagálása, az üzemanyag-helyettesítés, néhány ágazatban a termelés áttelepítése az energiaforrások közelébe, valamint az energiahatékonyság javítása. A gazdaságpolitika szerepe másodlagosnak tűnik a drága olajhoz való alkalmazkodásban, bár néhány hasznos beavatkozási terület kiemelhető.  A kereskedelempolitika eszközei abban játszhatnak szerepet, hogy az európai vállalatok külföldön és az EU-ban is „tisztességesebb” versenyfeltételek között működjenek, és a háztartásokat és vállalatokat is ösztönözzék az energia megtakarítására. Sajnos a kereskedelem- és gazdaságpolitika lehetőségeit erősen korlátozza, hogy a meghatározó energiatermelő és ‑expor­táló partnerek nagy része számára a gazdasági és politikai hatalom legfontosabb forrása a szénhidrogének termelése és exportja. Így a gazdaságpolitikák mellett, sőt előtt a külpolitika szerepe meghatározó.*

Journal of Economic Literature (JEL) kód: F13, O24, Q4.

 

* E tanulmány alapjául az a kutatás szolgált, amelyet az ICEG European Center, a GKI Energiakutató és az osztrák Wiener Institut für Internationale Wirtschaftsvergleiche (WIIW) gazdaságkutató intézetek közösen végeztek az Európai Parlament Nemzetközi Kereskedelmi Bizottságának megrendelésére 2007 nyarán. Az eredeti kutatás célja a magas olajárak európai gazdaságra gyakorolt hatásainak felmérése, valamint a lehetséges kereskedelempolitikai válaszok értékelése volt. A kutatás eredményeként létrejött angol nyelvű elemzés letölthető az ICEG European Center és az Európai Parlament honlapjairól „The Impact of Sustained High Oil Prices on Trade Flows” címmel, aktualizált változata (Pellényi–Christie, 2008) elérhető a WIIW honlapján, végül egyes, Magyarországra vonatkozó következtetései (Pellényi, 2007) szintén az ICEG European Center honlapján találhatók. Sass Magdolnának a relokációra vonatkozó kutatásait az OTKA (68435) támogatta.

English summary
High oil prices – possible economic policy responses
Synopsis: 

The trend rise in oil prices since the millennium suggests that supply is hardly able to keep up with the dynamically growing demand, even on a longer run. However, the spontaneous adjustment of economies to more expensive oil has been relatively quick and smooth. The most important channels were the reaction of supply chains of companies, fuel substitution, relocation of activities in certain sectors and improvements in energy efficiency. The role of the economic policy seems to be secondary in this adjustment; however, there are a few useful areas. Trade policy measures can play a part in securing that European companies, both abroad and in the EU, would operate under the circumstances of fair competition, and in inducing households and companies for saving energy. Unfortunately, opportunities for trade and other economic policies are limited to a great extent by the fact that for the most important energy producer and exporter countries, the main source of economic and political power is the production and export of hydrocarbons. Thus, besides or even prior to economic policies, the role of foreign policy is determining.