Letölthető pdf

Ár: 
500 Ft
A vásárláshoz regisztráció szükséges.
Oldalszám: 
81101. o.
JEL besorolás: 
B41, M16, M48
Kivonat: 

 

A cikkben a szerző összehasonlító vizsgálatokat végzett a nemzetközi gyakorlatban már közel egy évtizede elterjedt és alkalmazott számviteli módszerekre, standardokra vonatkozólag az Európai Unión belül és azon kívüli – szinte valamennyi földrészt reprezentáló – országokra. A hazai gyakorlat elemzését elsősorban a nemzetközi szabályozásban is érintett és a Budapesti Értéktőzsdén jegyzett tagvállalatoktól beszerzett elmúlt évi adatinformációk alapulvételével végezte el. A szerző részletesen bemutatja a számviteli harmonizációt befolyásoló közgazdasági, politikai és kulturális tényezők hatásmechanizmusát is. A cikk fő következtetése, hogy a számviteli globalizáció jelentős mértékben elősegíti az egyes nemzetek és azon belül tevékenykedő gazdálkodók elszámolási gyakorlatának egységesítését, ezáltal pedig hozzájárul a gazdasági teljesítmények, eredmények összehasonlíthatóságához. Ezt támasztják alá a szerzőnek a cikkben többször idézett nemzetközi szakirodalmi kutatásai is.*

Journal of Economic Literature (JEL) kód: B41, M16, M48.

English summary
Accounting Globalization and Harmonization Inside and Outside of the European Union
Synopsis: 

This paper traces the benefits of international accounting standards – their contribution to standardization and harmonization. In this review, the goal is to describe and summarize how the accounting standards can help management decisions and influence the business environment in a global scale. The unified, standardized accounting information system will lead to new types of analysis and data, furthermore with the possible integration of new indicators from the business management practice of certain countries. Especially the multinational companies whose subsidiaries had to report for some purposes (e.g. tax, local borrowing, benchmarking) using national accounting rules convert and consolidate their different framework for unified financial statement where they are listed. With the growth of international business transactions of private and public entities and organizations the need to coordinate different investment decisions has increased. A suitable accounting information system can help multinational enterprises accomplish their managerial functions on a global basis. The differences between national accounting rules and international standards are compared and valued inside and outside of the European Union. Some economic characteristics of the international accounting harmonization are introduced, especially the influence of the standards on the business performance, division of labour, financial innovation, transactions and costs of capital. The empirical results of measuring and analyzing in details their pros and cons effects on the business environment there could be the author’s suggestions for management.

 

 

114