Letölthető pdf

Ár: 
500 Ft
A vásárláshoz regisztráció szükséges.
Oldalszám: 
67129. o.
JEL besorolás: 
E2, E3, H5, H6
Rovat: 
Versenypolitika és versenyképesség
Kivonat: 

A világméretű pénzügyi és gazdasági válság következményeinek korlátozása szinte minden gazdaságban olyan állami beavatkozási akciókat tett szükségessé, amilyeneket korábban egyáltalán nem, vagy sokkal kisebb mértékben alkalmaztak (bankok, pénzintézetek és termelővállalatok államosítása, illetve állami részvétel a finanszírozásukban; adott cégek, foglalkoztatotti csoportok és fogyasztói rétegek érdekeit védő költséges állami mentőprogramok elindítása stb.). E mellett olyan törekvések, amelyek egyes közfeladatok magánosítására irányultak (pl. a nyugdíjrend- szerek magánosítása) jelentősen veszítettek vonzerejükből.

Az állami beavatkozás és gondoskodás így előtérbe került, és gyanítható, hogy ez a fejlemény széles körben befolyásolja majd a gazdaság szereplőinek jövőbeli viselkedését. Fontos kérdés, hogy milyen mértékben alakul ki az a szemlélet, hogy az állami beavatkozás erősödése csak kényszerű és átmeneti jelenség volt, illetve milyen mértékben szoknak hozzá a gazdaság szereplői a központi segítséghez és válnak viselkedésükben függővé az állami gondoskodástól. További kérdések:

– Vajon a válság nyomán jelentősen átértékelődik-e az államnak a gazdaságban játszott szerepe a világ országaiban?

– Mi lesz ezen a területen a növekvő eladósodással szembenézni kénytelen kormányok teendője, illetve az EU tagországai esetében az unió intézményeinek feladata?

– Van-e ezzel kapcsolatban a magyar politikai elitnek stratégiája, és ha igen, ezek a stratégiák segítik-e a kérdés megoldását?

– A válság nyomán milyen egyéb, az állami szerepvállalástól független tendenciák befolyásolhatják tartósan a gazdasági szereplők viselkedését, és ezek hogyan hatnak a hazai vállalatok versenyképességének alakulására?

 

English summary
Inquiry on the Crisis and State Intervention
Synopsis: 

Restriction of the consequences of the global economic and financial crisis made it necessary to implement government interventions in almost all countries which have never been used before or only in a much more limited scope. (E.g. nationalization of banks, financial institutions, production companies or state participation in financing, etc) In addition, previous efforts to privatize certain public tasks (e.g. privatization of pension systems) significantly lost their appeal.

As state intervention and support came to the forefront we might assume that this phenomenon would significantly influence future behavior of players of the economy. The extent to which the common attitude that increase of state intervention was a temporary phenomenon out of necessity or to what extent players of the economy get used to central government intervention and become dependent of government assistance regarding their behavior is a very important issue. Further issues are as follows:

As a result of the global crisis would the state’s role in the economy be reassessed around countries in the world?

– What would the states’ role be, or in case of EU member states what would the

EU institutions’ task be as they have to face increasing indebtedness?

– Do the Hungarian political elite have a relevant strategy about this and if yes, would it facilitate resolving the issue?

– In the wake of the crisis what other tendencies which are independent of the state’s role would influence the behavior of the economic players and how would they affect the competitiveness of domestic companies?