Letölthető pdf

Ár: 
500 Ft
A vásárláshoz regisztráció szükséges.
Oldalszám: 
2233. o.
JEL besorolás: 
F23, L25
Kivonat: 

A kis-  és  közepes  méretű  vállalatok  nemzetköziesedése  számottevő  mértékben  a  nyolcvanas  évektől  indult  el  a  világgazdaságban,  és  napjainkban  egyre  jelentősebb  méreteket  ölt,  ami  természetesen  felkeltette  a  közgazdász  kutatók  figyelmét  is.  Többféle elméleti  megközelítés  igyekszik  magyarázatot  adni  erre  a  jelenségre,  egyre  inkább  el- különítve a nagyméretű multinacionális vállalatok nemzetköziesedésétől a kisebb cégek internacionalizálódását. A cikk ezeket az elméleteket ismerteti és csoportosítja, és az el- méletek mellé teszi az empirikus vizsgálatok eredményeit is.*

Journal of Economic Literature (JEL) kód: F23, L25.

English summary
Internationalisation of small and medium-sized enterprises – theory and empirical evidence
Synopsis: 

The internationalisation of small and medium sized enterprises in the world economy started to become significant from the eighties, and nowadays it is more and more widespread, which understandably arose the interest of economists-researchers. There are various theoretical approaches which try to explain this phenomenon and which separate the internationalisation of smaller sized companies from that of large firms. The article reviews these theories together with articles which provide empirical evidence.