Letölthető pdf

Ár: 
500 Ft
A vásárláshoz regisztráció szükséges.
Oldalszám: 
345. o.
JEL besorolás: 
E2, E3, H5, H6
Rovat: 
Körkérdés
Kivonat: 

A hazai vállalkozások közül a magyar kis- és középvállalatok (2008-as adatok szerint) az alkalmazottak 70 százalékát foglalkoztatják, az árbevételből 63, az exportból pedig 37 százalékkal részesednek. Ez évi kérdéseink e vállalati körre vonat- koznak, arra, hogy a gazdasági növekedés élénkítésében, a munkahelyteremtésben képesek-e a mainál jóval jelentősebb szerepet betölteni.

1. Az általános megítélés szerint a magyarországi kis- és közepes vállalatok helyzete kedvezőtlen. Adható-e differenciáltabb kép e szektorról, amely alapján a növekedési esélyek pontosabban feltérképezhetők?

2. Milyen finanszírozási, adózási, támogatási és egyéb szabályozási, képzési és intézményi változások lennének szükségesek ahhoz, hogy a kis- és közepes vállalatok a foglalkoztatottság, a K+F és innováció, a beruházások, illetve a versenyképesség területén jobb teljesítményre legyenek képesek?

3. Melyek a kis- és közepes vállalatoknak azok a – tevékenységi szerkezettel, piaci kapcsolatrendszerrel, magatartási mintákkal, vállalati stratégiáikkal összefüggő  –  sajátosságai,  amelyek  elősegíthetik  vagy  megnehezíthetik  egy  számukra kedvezőbb szabályozási környezetben növekedésük felgyorsulását?

4. Milyen hatással volt a külföldi tulajdonú vállalatok jelenléte a hazai kis- és közepes vállalatok teljesítményére az elmúlt két évtizedben?

English summary
Inquiry on the role of small and medium-size enterprises in economic expansion
Synopsis: 

Small- and medium-size enterprises (SMEs) represented 70 percent of employment, 63 percent of net sales and 37 of exports in the Hungarian corporate sector (data from 2008). This year our questions are about the potential of the Hungarian SMEs – whether they could play a more important role in economic growth and job-creation then they do today.

1. The general perception is that the position of the Hungarian small- and medium- size enterprises is unfavorable. Can we present a more differentiated picture about this SME sector, mapping their growth potential by segments more precisely?

2. What are the most urgent changes in the fields of financing, taxation, state support, regulation, education and institutional framework in order to improve the performance of Hungarian SMEs in employment, R&D and innovation, investment and competitiveness?

3. What are the peculiarities of the Hungarian SMEs (in sectoral composition, market networks, behavioral patterns and enterprise strategy) that are rather supporting their growth performance and that are rather blocking it – assuming the improvement of economic environment?

4. What has been the major impact of the foreign direct investment and the foreign ownership on domestic enterprises for the last two decades?