Letölthető pdf

Ár: 
500 Ft
A vásárláshoz regisztráció szükséges.
Oldalszám: 
76104. o.
JEL besorolás: 
F13
Kivonat: 

A 2008–2009. évi gazdasági válság egyik meghatározó eleme volt a nemzetközi kereskedelem összeomlása. Komolyabb pénzügyi válság esetén a világpiaci output csökkenése miatt egyértelműnek tűnik a nemzetközi kereskedelem visszaesése. Ezúttal azonban a visszaesés nagyon gyors és nagyon szinkronizált volt (a világ szinte minden országát érintette). Példa nélküli a visszaesés mértéke is, hiszen a globális GDP sokkal kisebb mértékben csökkent. Fentiekkel összefüggésben a cikk a következő kérdésekre keresi a választ. Vajon mi okozta a nemzetközi kereskedelem eddig példa nélküli, hirtelen és szinkronizált összeomlását? Hogyan reagált a válságra a nemzetközi kereskedelem és a kereskedelempolitika? Milyen szerepe lehet a nemzetközi kereskedelemnek és a kereskedelempolitikának a kilábalásban?*

Journal of Economic Literature (JEL) kód: F13.

English summary
World Economic Crisis – Trade and Trade Policy Responses
Synopsis: 

World Economic Crisis – Trade and Trade Policy Responses

ANDREA ELEKES

 

Collapse of the world trade was one of the most import features of the crisis of

2008-2009. In case of a more serius financial crisis, set-back of the world trade seems to be evident due to the declining world output. This time however, the set-back was sudden and synchronised (affecting almost all countries of the world). Even the level of the set-back is without precedent, as global GDP reduced at a much smaller rate. Based on the above mentioned facts, the article aims to answer the following questions. What may be the causes of the sudden and synchronised collapse of the world trade? How the world trade and international trade policy reacted to the crisis? What kind of role the international trade and trade policy may have in recunstruction?