Letölthető pdf

Ár: 
500 Ft
A vásárláshoz regisztráció szükséges.
Kihívások és kilátások
Oldalszám: 
3266. o.
JEL besorolás: 
E27, F43, F47, O47, O52
Kivonat: 

Az Európai Unió új tagállamai magas növekedési ütemet és annak eredményeként erős reálkonvergenciát értek el több mint egy évtizeden keresztül. Mindennek alapja a vizsgált időszakban működő sajátos növekedési modell. A cikk azt vizsgálja, hogy mely jellemzők különböztették meg az EU-10 krízis előtti növekedési modelljét más régiók növekedési teljesítményétől, valamint azt, hogy megvalósulhat-e a helyreállás és a kilábalást követő növekedés a korábbi modell alapján. Elemzéseink azt mutatják, hogy a régiónak új növekedési modellre van szüksége, olyanra, amelyben a hazai megtakarítások növelése, a strukturális reformok, valamint az exportorientált szektorokra koncentráló növekedés kiemelt jelentőségű.*

Journal of Economic Literature (JEL) kód: E27, F43, F47, O47, O52.

English summary
Growth Model of the New Member States
Challenges and Prospects
Synopsis: 

New member states of the European Union achieved high economic growth and a resultant strong real convergence for more than a decade. The extraordinarily high rate of growth can be attributed to a special growth model. This paper identifies the special features of the EU10’s growth model that distinguish the growth achievements of the region. The second part of the paper tries to answer the following question: can post-crisis recovery and growth be achieved with the same growth model that was employed in the pre-crisis period? The analysis shows that a new growth model for the region will be needed, ideally one that focuses on raising domestic savings, implementing structural reforms to increase potential growth and rebalancing growth towards tradable sectors.