Letölthető pdf

Ár: 
500 Ft
A vásárláshoz regisztráció szükséges.
Oldalszám: 
331. o.
JEL besorolás: 
J08, J18, J58, L00, H20
Kivonat: 

Magyarországon a válság hatása 2008 derekától éreztette hatását, az őszi hónapokban gyorsuló ütemben csökkent a foglalkoztatás, szaporodtak az elbocsátások és gyorsan növekedett a munkanélküliség. A munkaügyi kormányzat mun- kahelymegőrző intézkedések bevezetésével remélte a válság kezelését megoldani. A kormányzati elképzelések és a gazdasági várakozások gyors és intenzív, egy hullámban lefutó rövid válságidőszakra, „tűzoltásra” készültek fel, a munkahelymegőrző intézkedések logikája is ezt szolgálta. A gazdaságpolitikusok, az előrejelzések ezt látszottak támogatni. Több szempont szólt a bevezetett intézkedések mellett, mindenekelőtt a gyorsaság, azt remélve, hogy a rövid időszak alatt az intézkedések képesek lesznek átsegíteni a munkaerőpiacot a válság legnehezebb időszakán. A szak- politikai meg fontolások érvrendszerében a gyorsaság, a rövid távú előnyök voltak a meghatározók, ez a közgazdasági, vállalatgazdasági racionalitással is egyezően a vállalatok munkahelyeinek rövid távú megőrzése mellett szól. Két fontos kérdés volt a válságintézkedések meg fogalmazásakor: milyen forrásból és milyen támogatási formában valósuljon meg a munkahelyek megőrzése. A cikk a 2009–2010-ben indított munkahelymegőrző válságprogramok hatását vizsgálja, utólag elemezve a programok indításakor meg fogalmazott várakozásokat, a támogatási szelekció hatását és sikerességét.

Journal of Economic Literature (JEL) kód: J08, J18, J58 , L00, H20.

English summary
Introduction, effectiveness and impact analysis of job maintenance programs during the financial crisis
Synopsis: 

The financial crisis has influenced the Hungarian labour market since the third quarter of 2008 with sharply decreasing employment while number of dismissals augmented coinciding with rapidly increasing unemployment. Labour government introduced job maintenance programs to cope with labour market effects of the crisis. Short term rapid crisis has been forecasted and the prompt introduction of the programs has been expected to be sufficient and effective to answer the labour market conflicts of the crisis. Two essential questions have shaped the job maintenance programs: what are the available financial sources and what are the possible job maintenance practices. The article addresses the introduction, effectiveness and impact analysis of job maintenance programs.