Letölthető pdf

Ár: 
500 Ft
A vásárláshoz regisztráció szükséges.
Oldalszám: 
3569. o.
JEL besorolás: 
D22, G24, M13, O31
Kivonat: 

A kelet-közép-európai magántőkepiacok fejlettsége elmarad az európai átlagtól, aminek számos kínálat- és keresletoldali oka van. A válság kitörése óta a régió leértékelődése figyelhető meg a külföldi befektetők körében, amelyek helyét a kormányzati szervek csak részben voltak képesek átvenni a forrásoldalon. A vállalatok részéről pedig a tőkebefektetésre való érettség és a külső befektetők iránti nyitottság alacsony szintje a két leg fontosabb akadálya a magántőkepiacok régiós fejlődésének. Az Európai Bizottság 2013-as felmérésében szereplő kelet-közép-európai mikro-, kis- és középvállalatok saját tőke típusú finanszírozás iránti keresletét bináris logisztikus regresszió segítségével vizsgáltuk. Eredményeink szerint a legmeghatározóbb keresleti tényezőnek a kínálattal kapcsolatos várakozás bizonyult. Számításaink igazolták a térség vállalatai körében a kontraszelekciós hatás érvényesülését, valamint azt, hogy a javuló hiteltörténettel rendelkező cégek azok, amelyek nagyobb eséllyel terveznek külső tőkebevonást.* Journal of Economic Literature (JEL): D22, G24, M13, O31.

English summary
In the squeeze of demand and supply Performance of the private equity market in Central and Eastern Europe since the beginning of the crisis
Synopsis: 

The level of development of the Central and Eastern European private equity market lagged behind the European average due to various supply and demand side reasons. Since the beginning of the crisis the region has lost from its importance for the investors, and the government agency could have filled this gap only partially. On the corporate side, the low level of investment readiness and openness to external investors are the two main obstacles of the development of the private equity market in the region. The determinants of the demand to employ external equity was analysed by binary logistic regression among Central and Eastern European micro, small and medium size enterprises. Data was derived from the European Commission Access to Finance survey conducted in 2013. According to our results the firms’ expectation about the equity supply proved to be the most important factor. The empirical analysis confirmed the existence of contraselection as well. Besides that, companies with improving credit history are more likely to plan to raise external equity.