Letölthető pdf

Ár: 
500 Ft
A vásárláshoz regisztráció szükséges.
Oldalszám: 
7696. o.
JEL besorolás: 
M16, F23
Kivonat: 

A nemzetközi aktivitás szignifikánsan összefügg a vállalati eredményességgel, növekedésorientációval és innovációs aktivitással. Annak ellenére, hogy nem tisztázott, vajon a nemzetközi aktivitás feltételei vagy eredményei ezek a tényezők, ösztönözni célszerű a vállalatokat a nemzetközi színtéren való meg jelenésre. A nemzetközi piacra lépés számos módon történhet. Ezek a megoldások eltérő komplexitásúak, így a vállalatoktól eltérő felkészültséget követelnek meg, ugyanakkor eltérő sikerrel is kecsegtetnek. A cikk azt vizsgálja, hogy mitől függ a nemzetközi piacra lépés módjára és idejére vonatkozó döntés megválasztása. A kérdés megválaszolásához a szerző elemzi a vállalat objektív tulajdonságain túl (méret, tevékenységi kör, külföldi tulajdon stb.) a vállalat által birtokolt erőforrások, a vezető nemzetköziesedéssel kapcsolatos viszonyulása és az iparág egyes jellemzőinek hatását. Ebből következtetni lehet arra, hogy mely területen lehet szükség a vállalatok támogatására a nemzetközi aktivitás nagyobb hozzáadott értékű megoldásai melletti elkötelezettség fokozása és a nemzetköziesedés felgyorsítása érdekében.

Journal of Economic Literature (JEL) kód: M16, F23.

 

English summary
Key factors of Hungarian companies’ internationalisation
Synopsis: 

International activities are closely linked to strong corporate performance, growth orientation and innovation activities. Even if it is not clear whether these factors are the conditions or the results of internationalisation, it is essential to encourage companies to enter foreign markets. Since foreign market entry modes are of various complexities, they require different readiness from enterprises but also promise different level of success. The present paper analyses the companies’ choice about the mode and time of foreign entry. To highlight this decision, beyond the objective firm characteristics (company size, field of activity, ownership structure), the effects of corporate resources for internationalisation, attitudes of owner/ entrepreneur/manager to internationalisation and the characteristics of the business industry will also be analysed. The findings make it possible to identify the possible fields where companies need to be supported to enhance their commitments toward

higher value added international activities and to accelerate internationalisation.