Letölthető pdf

Ár: 
500 Ft
A vásárláshoz regisztráció szükséges.
Oldalszám: 
7095. o.
JEL besorolás: 
H55, J11, J22, J26
Kivonat: 

A demográfiai átmenet a következő évtizedekben Magyarországon és sok más fejlett országban jelentős hatást gyakorol majd mind a nyugdíjrendszer, mind a makrogazdaság alakulására. A cikkben a szerző bemutatja a hazai nyugdíjmodel- lezésben kevésbé használt, együtt élő korosztályokat tartalmazó ún. Auerbach–Kot- likoff-típusú modelleket, amelyek a demográfiai átmenet szimulálása során figye- lembe veszik a demográfiai folyamatok és a nyugdíjreformok hatására megváltozott viselkedéseket és azok általános egyensúlyi hatásait is. A foglalkoztatási viszonyok és a nyugdíjrendszer kapcsolatának kiemelt jelentősége miatt külön kitér arra, hogy a modellcsaládban milyen módon lehet a munkakínálatot meg jeleníteni.

Journal of Economic Literature (JEL) kód: H55, J11, J22, J26.

English summary
Demographic transition, pension reforms and labor supply in the Auerbach– Kotlikoff models
Synopsis: 

As in many countries in the developed world, demographic transition will impose a major impact onto the social security pension system and the macroeconomcy in Hungary. In the article I introduce the overlapping cohorts Auerbach–Kotlikoff- type models which are less frequently used in the domestic pension modelling. The models take into account the behaviorial and general equilibrium consequences of the demographic processes and the pension reforms along the simulation of the dmographic transition. Because of the primary importance of the relationship between the employment and the pension system, I highlight how the labor supply decision can be incorporated into the models.