Letölthető pdf

Ár: 
500 Ft
A vásárláshoz regisztráció szükséges.
Oldalszám: 
334. o.
JEL besorolás: 
G23, G24, G28, M13, O31
Kivonat: 

Az állam többféle módon vesz részt a kockázatitőke-piacon. A cikk ezek közül a befektetői szerepkört vizsgálja, példákon keresztül részletesen áttekintve a nemzet- közi tendenciákat. Bemutatja, hogy a piaci folyamatok torzításának kockázatával járó közvetlen részvétellel szemben az állam mindinkább közvetett módon, a privát szférát is bevonva járul hozzá a kockázatitőke-piac forrásainak növeléséhez. A pri- vát szektor bevonása azért is fontos, mert elsősorban ez a megoldás képes biztosí- tani az üzletileg életképes, perspektivikus projektek meg felelő, politikai befolyástól mentes kiválasztását, a finanszírozás időtartamának választási ciklusoktól független meghatározását, a befektetések kezelésével megbízott menedzserek meg felelő szak- értelmét és ösztönzését. A tanulmány fő következtetése, hogy a csak kisebb részben államilag finanszírozott, s a privát szféra kezelésében álló kockázatitőke-alapok te- szik lehetővé az állami források meg felelő hasznosulását, hozzájárulva egyben a gazdaságpolitikai célok, így az ígéretes fiatal cégek tőkeellátásának javításához.* Journal of Economic Literature (JEL) kód: G23, G24, G28, M13, O31.

English summary
Squaring the circle? Government as venture capital investor
Synopsis: 

Governments play several roles in the venture capital market. Based on empirical examples, the current paper focuses on the role of the government as a venture capital investor. Compared to the direct involvement of governments in investments entailing risks of market distortion, the paper demonstrates that governments increasingly contribute to the funds of the venture capital market in an indirect way: by encouraging private investors to participate. The involvement of private investors in government schemes could serve as a guarantee to select commercially viable projects without any political pressure, to schedule the financing of programs independently from election cycles, and to encourage experienced fund managers to participate in government programs. The main conclusion of the paper is that only those government-funded venture capital funds could ensure the proper utilization of public resources that are managed by the private sphere and are funded mostly by private investors. This would also contribute to economic policy objectives, such as improving the supply of capital for promising young companies.