Letölthető pdf

Ár: 
500 Ft
A vásárláshoz regisztráció szükséges.
Oldalszám: 
5375. o.
JEL besorolás: 
F23, L25
Kivonat: 

A világgazdasági válság tépázta magyar gazdaság új növekedési pályára állításá­ nak az útját sokan az export felfuttatásában, tágabban értelmezve pedig vállalataink fokozódó nemzetköziesedésében látják. A kormányzat mindmáig csak tervezetben meg jelent, új külgazdasági stratégiája részeként ambiciózus célokat fogalmazott meg, többek között az exportképes cégek számának meghatszorozását. Ez a cikk egy

2013-ban befejeződött 799 fős kisvállalati felmérés adatait felhasználva elemzi a magyar kisvállalatok nemzetköziesedési tendenciáit a versenyképesség függvényé­ ben. Meglátásunk szerint a vállalatok versenyképességét alkotó tíz pillér egymással szoros kapcsolatban áll, az egyes pillérek összehangolása fontosabb, mint hogy az egyik pillér esetében kiugró értéket érjünk el. A nemzetköziesedést így nem csupán önmagában, hanem a versenyképességet alkotó másik kilenc pillérrel összhangban vizsgáljuk. A magyar kisvállalatok nemzetköziesedését, exportpotenciálját a klasz­ terelemzés segítségével kialakított nyolc csoport összehasonlító elemzésével érté­ keltük. Előzetes elképzeléseinknek meg felelően a nemzetközileg legaktívabb cégek csoportja egyben a legversenyképesebbnek is bizonyult. Azonban számos olyan, alacsony versenyképességű céget találtunk, amelyek – bármelyik nemzetköziesedési elmélet állításainak ellenére – tényleges exporttevékenységet folytatnak. Annak el­ lenére, hogy a magyar gazdaságban jelenleg is több ezer exportáló és exportképes kisvállalatot találtunk, az exportáló cégek számának rövid időn belüli drasztikus növekedését nem tartjuk valószínűnek.*

Journal of Economic Literature (JEL) kód: F 23, L 25.

English summary
Competitiveness and internationalization in the Hungarian small business sector in the 2010s
Synopsis: 

There are many experts and politicians consider internationalization and increased export the way to improve the Hungarian economic growth perspectives. As a part of the new foreign economic policy strategy, the government reelected has come up with very ambitious goals as the six-fold increase of the number of exportable businesses. This study, based on a survey containing 799 small businesses, analyses  the  internationalization tendencies of  the  Hungarian  small  businesses from the competitiveness perspective. According to our view, the harmonization of the ten competitiveness pillars is more important than having an extremely good performance in one or two pillars. As a consequence, we can examine internationalization in relation with the other nine pillars of competitiveness. We evaluate the internationalization of the Hungarian small businesses by comparing eight clusters. According to our initial expectations, the most internationalized business group firms are also the most competitive ones. However, we have found several businesses with low competitiveness points that were active in export. This finding contradicts to any internationalization theories. Despite, that there are many small businesses in the Hungarian economy that are able to engage in export and internationalization the drastic increase of the number of exporting small businesses is not likely at least not in a short run.