Letölthető pdf

Ár: 
500 Ft
A vásárláshoz regisztráció szükséges.
Oldalszám: 
107133. o.
JEL besorolás: 
A1, E2, F4, O1
Kivonat: 

A gazdasági integráció folyamatában időtartamát tekintve közép- és hosszú távú növekedési hatásokat különböztethetünk meg. Előbbiek között kiemelést igényel az „indukált fizikai tőkeképződés” (induced physical capital formation). Az európai integráció javítja a kibocsátás előállításához szükséges termelési tényezők kombinációjának hatékonyságát. A magasabb hatékonyság vonzóbbá teszi Európát a befektetők számára, növekednek a beruházások. E folyamat eredményeként az integrációból származó kezdeti hatékonysági nyereséget az indukált tőkeképződés is erősíti. A középtávú növekedési hatás addig tart, amíg a tőkeképződés átlagon felüli. Ahogy nő az egy dolgozóra jutó tőke – a neoklasszikus növekedési elmélet megközelítése szerint –, a további egységnyi tőkebefektetésből származó előny úgy csökken. Egy bizonyos pont után az újabb egységnyi tőkebefektetés által nyerhető határtermék megegyezik annak határköltségével, így megáll az átlagon felüli tőkeképződés. E ha- tás tehát csak középtávú, hiszen fokozatosan megszűnik. (Ilyen beruházási boom zajlott le például Spanyolországban az EU-csatlakozás idején.) A hosszú távú növekedési hatások a felhalmozási ráta tartós változását eredményezik. Mivel a fizikai tőke felhalmozásánál a csökkenő hozadék elve érvényesül, a hosszú távú növekedési hatások jellemzően a tudástőke felhalmozásával, például a technológiai fejlődéssel függnek össze. Középtávú növekedési hatások érvényesülése során az egy főre jutó kibocsátás növekedése valamely új, magasabb szinten megáll. Hosszú távú hatások működése esetén azonban tartós módon megváltozik a növekedési ütem. A legújabb növekedési elméletek szerint az integráció állandóan magasabb növekedési ütemet biztosíthat a tagállamok számára az integráció nélküli helyzethez képest.*

Journal of Economic Literature (JEL) kód: A1, E2, F4, O1.

English summary
European integration and economic growth Factor market integration, growth effects and European growth model
Synopsis: 

As regards the medium term growth effects, the induced physical capital formation should be stressed. European integration improves the efficiency of production factor combinations used in the production of the output. Due to the increased efficiency Europe becomes more attractive for investors, investments increase. As a result of this process, the initial efficiency surplus of the integration is strengthened by the induced physical capital formation too. The medium term growth effect lasts until capital formation is above the average. As the capital per worker ratio increases in the neoclassical growth theory, the benefit from an additional capital investment decreases. Above the average capital formation continues until the marginal product of an additional unit of capital equals the its marginal cost. This effects prevails therefore only in the medium term as it gradually cease to exist. (This kind of investment boom characterized Spain at the time of its EU accession.) Long term growth effects result in a permanent change of the accumulation ratio. As the accumulation of the physical capital follows the law of diminishing returns, long term growth effects can mainly attributed to knowledge accumulation, e.g.: to technological development. In case of medium term growth effects the per capita output stabilizes at a new, higher level. In case of long term effects however, there is a permanent change in the rate of growth. The latest growth theories suggest that the integration insures a permanently higher rate of growth relative to the case without integration.