Letölthető pdf

Ár: 
500 Ft
A vásárláshoz regisztráció szükséges.
Oldalszám: 
329. o.
JEL besorolás: 
E01, E66
Kivonat: 

A cikk a Kopint Konjunktúra Kutatási Alapítvány szlovák–magyar határ menti mig- rációprojektje kapcsán a határ menti gazdasági folyamatok alakulását ismerteti. A szerzők bemutatják, hogy a szlovák–magyar határ menti régió két oldala között a gazdasági válságot követő időszakban is jelentősek maradtak a kelet–nyugati különbségek mind a határ magyar, mind a szlovák oldalán. Megállapítják, hogy míg a keleti határszakaszon a szlovák megyék gazdaságilag fejlettebbek, mint a magyar oldalon, addig a nyugati határszakaszon nem ilyen egyértelmű a kép. Ugyanakkor, míg a válságot követő visszaesést a nyugati határszakasz mindkét oldalán 2013 vé- géig ellensúlyozni tudták, addig a keleti oldalon ez nem történt meg. A cikk írói a 2008–2013 közötti időszak makrogazdasági, illetve vállalati adatai alapján jellemzik a területi különbségeket és keresnek magyarázatot az okokra.*

Journal of Economic Literature (JEL) kód: E01, E66.

English summary
Differences of economic development and ways of cooperation in the Slovak- Hungarian cross border region
Synopsis: 

The article gives an overview of economic processes in the Slovak-Hungarian border region. The main conclusions are based on the main findings of a Slovak- Hungarian cross border migration project funded by the Hungary-Slovakia Cross Border Cooperation Programme 2007-2013. According to the authors economic and welfare differences between the two sides (Western and Eastern parts) of the Slovak- Hungarian border remained substantial in the post-crisis period. This applies both to the Slovak as to the Hungarian border region. Whilst on the Eastern part Slovak NUTS III regions are more advanced as compared to the Hungarian counties, on the Western half of the border the picture is more differentiated. Losses due to the global crisis could be totally offset in the Western border region part; this was only partially the case in case of the Eastern part of the border. The authors look at the period 2008 to 2013 and give a comprehensive analysis on regional differences based on macro- economic and enterprise data and try to find explanation for the stubborn differences and the slow progress of economic cooperation.