Letölthető pdf

Ár: 
500 Ft
A vásárláshoz regisztráció szükséges.
a magyar gazdaság szerkezetének és pénzügyi rendszerének átalakulásáról
Oldalszám: 
378. o.
JEL besorolás: 
E2, E3, H5, H6
Rovat: 
Körkérdés
Kivonat: 

Körkérdés

a magyar gazdaság szerkezetének és pénzügyi rendszerének átalakulásáról

 

Mind a világgazdaságban a 2008-as válságot követően megindult változások,

mind a magyar gazdaságpolitikában a – gazdaság kívánatos szerkezetére vonatkozó

– prioritások 2010 utáni újrafogalmazása napirendre tűzi a magyar gazdaság szerkezeti átalakulásával összefüggő kérdéseket, a pénzügyi közvetítőrendszerrel kapcsolatos új igényeket.

2015-ös körkérdésünk a következőkre keresi a választ.

A spontán módon és a változó állami szabályozás eredményeképpen végbemenő szerkezeti átalakulások mennyiben illeszkednek a nemzetközi trendekhez, ezeken belül is a hasonló helyzetű országokban lezajló folyamatokhoz? Másképpen meg fogalmazva: a világgazdaságban meg figyelhető strukturális változásokkal mennyiben vannak összhangban a magyar gazdaságpolitikában megcélzott átrendeződések, és ezek kibontakozása milyen kockázatokkal járhat?

A válság után világszerte meg fogalmazódott az igény egy biztonságosabb, stabil pénzügyi közvetítőrendszer és szigorúbb felügyelet iránt. Az államilag vezérelt magyarországi változtatások mennyiben felelnek meg ezeknek a szempontoknak?

Kérdésünk a magyar gazdaság szerkezetével összefüggő olyan ügyekre vonatkozik, mint az ágazati, a foglalkoztatási, a fogyasztási szerkezet, az export és az import struktúrájának meg figyelhető alakulása, a szolgáltatások súlyának megcélzott mérséklése. A pénzügyi közvetítőrendszert illetően pedig azt firtatjuk, hogy az állam beavatkozása a piaci és a tulajdonviszonyokba, a jegybank és a pénzügyi felügyelet összevonása, az új szanálási szabályozás kialakítása mennyiben támogatja a pénzügyi stabilitást és a gazdasági növekedést. A magyar gazdaság szerkezetének és pénzügyi rendszerének változásai mennyiben képesek hozzájárulni a foglalkoztatási, növekedési, versenyképességi, egyensúlyi gondok enyhítéséhez?

English summary
INQUIRY
on the changing structure of the Hungarian economy and of the financial system
Synopsis: 

Inquiry on the changing structure of the Hungarian economy and of the financial system

 

The changes of the world economy in the aftermath of the 2008 crisis and the Hungarian economic policy’s newly framed priorities after 2010 – concerning the desired structure of the Hungarian economy – put questions concerning the structural transformation of the Hungarian economy and new needs related to financial intermediation in the limelight.

Our inquiry in 2015 seeks answer to the following issues:

How far do structural changes either occurring spontaneously or as a result of the changing state regulation comply with international trends and within those with processes taking place in countries in similar conditions? Put differently: how much are the reorientations of the Hungarian economic policy are in accordance with the structural changes observable in the world economy and what risks can the unfolding of these reorientations entail?

After the crisis there appeared a worldwide need for a more secure and more stable financial intermediation and a more stringent supervision. How far do the top-down changes in Hungary directed by the state satisfy these criteria?

Our question is also related to issues concerning the structure of the Hungarian economy such as the observable trends in the sectoral, employment, consumption, import and export structures and the targeted reduction of the weight of services in the economy. As far as financial intermediation is concerned, we are curious how much the state interference with market and property relations, the merging of the central bank with financial supervision, and the development of new reorganization regulation support financial stability and economic growth. Lastly, to what extent can the changes in the structure of the Hungarian economy and of the Hungarian financial system contribute to the mitigation of the problems of employment, growth, competitiveness and financial balances?