Letölthető pdf

Ár: 
500 Ft
A vásárláshoz regisztráció szükséges.
Oldalszám: 
6883. o.
JEL besorolás: 
K12, K33
Rovat: 
Jogi melléklet
Kivonat: 

A cikk első része a nemzetközi árufuvarozási szerződés és a szállítmányozási szerződés elhatárolásának, a fuvarozási szerződés és a fuvarlevél viszonyának, valamint a fuvarlevél tartalmi elemeinek és a fuvarlevélhez kapcsolódó megdönthető vélelmeknek az elemzését, míg a második része a fuvarlevél egyes tartalmi elemeinek hiányosságaihoz fűződő jogkövetkezményeknek az elemzését tűzte ki célul. A tanulmány a vonatkozó magyar bírósági joggyakorlat kronologikus elemzésének mentén kívánja felhívni a figyelmet a jelen kor nemzetközi árufuvarozási szerződésben is megjelenő sajátosságaira és a bírói joggyakorlat olykor téves jogértelmezésére. A tanulmány a kor sajátosságaira tekintettel felvet néhány megfontolandó tézist például a CMR egyezmény módosítására, kiegészítésére nézve, valamint latolgatja az esetleges e-fuvarlevél bevezetésének kérdését.*

 

 

English summary
Completion of the CMR waybill and the analysis of the de ciency of the waybill and it’s legal consequences according to the Hungarian jurisprudence
Synopsis: 

The first part of the study will analyze the di erence between the international cargo contract and the delivery contract, and the relationship between the contract of carriage and the waybill. It will also analyze the content elements of the waybill and the rebuttable presumption associated with the waybill. The second part of the study will analyze the de ciency of the content elements of the waybill and it’s legal consequences. The study wants to draw attention to the relevant Hungarian court case law with chronological analyses, and with this analyses the speci c features of the present era in the contract of carriage, and the sometimes erroneous interpretation of the jurisprudence. The study (considering the characteristics of the time) raise some thesis to consider such as the CMR agreement modi cation and also consider the implement of the electronic waybill.