Letölthető pdf

Ár: 
500 Ft
A vásárláshoz regisztráció szükséges.
Oldalszám: 
5889. o.
JEL besorolás: 
F23, L62, L63, L64, O14
Kivonat: 

Közép-Európa volt átalakuló országait „függő piacgazdaságokként” írják le, ahol a külföldi tulajdonban működő vállalatok tevékenysége meghatározó. A cikk azt vizsgálja, hogy a helyi vállalatok technológiai innovatív kapacitásainak alakulására milyen hatása van annak, hogy ezek a gazdaságok a félig sztenderdizált termékek összeszerelésére szakosodtak, amely tevékenységet a multinacionális vállalatok koordinálják és kormányozzák. Az írás a „kapitalizmus változatai” megközelítésen alapul, és magyar autó-, gépipari és elektronikai cégek vállalati szintű K+F és szabadalomadatainak egyszerű statisztikai elemzésére támaszkodik. A szerzők eredményei szerint ezek a külföldi tulajdonban levő leányvállalatok általában nem kapnak arra felhatalmazást, hogy technológiailag innovatív tevékenységekbe invesztáljanak, és a magyar vállalatok technológiai innovációs kapacitása túl alacsony ahhoz, hogy a multinacionális cégek központjait ennek a mandátumnak az átgondolására ösztönözze. Ennek eredményeképpen a külföldi közvetlentőke-befektetésekhez (foreign direct investment – FDI) kapcsolódó technológiatranszfer a helyi vállalatok felé gyenge maradt. Következtetésük szerint az örökölt technológiai gyengeségek és a megfelelő, a fejlett technológiai kompetenciákat vonzó FDI-politika hiánya az iparszerkezet konzerválódásához és a külföldi tulajdonban működő leányvállalatoktól a hazai cégek felé irányuló technológiatranszfer alacsony szintjéhez, illetve a két említett vállalatcsoport közötti együttműködés alacsony szintjéhez vezetett.

 

English summary
Varieties of Capitalism and technological inventive capacity in Central Europe: The case of Hungary
Synopsis: 

The former transition economies of Central Europe are categorized in the Varieties of Capitalism approach as Dependent Market Economies, where subsidiaries of multinational firms are the dominating actors in the economies. The article empirically analyses the consequences of the specialization of these economies in assembling activities of semi-standardised goods, coordinated and governed by foreign multinational companies, on the technological inventive capacity of local firms. According to the results, the subsidiaries of multinational firms in Hungary usually do not have the mandate and thus do not invest in technologically inventive activities, and the technological inventive capacity of Hungarian firms is too weak to motivate the headquarters of multinational firms to transform this mandate. As a result, the transfer of technology through FDI towards these indigenous firms remains poor. Thus the inherited technological weakness and the absence of policies fostering more advanced technological competencies resulted in the conservation of the industry structure and in a lack of technology transfer from local subsidiaries to indigenous firms as well as lack of cooperation between them.