Letölthető pdf

Ár: 
500 Ft
A vásárláshoz regisztráció szükséges.
Oldalszám: 
4668. o.
JEL besorolás: 
C51, F15
Kivonat: 

Az utóbbi évtizedekben a nemzetközi kereskedelmi kapcsolatok elmélyítése és az egymás közötti korlátok csökkentése egyre hangsúlyosabbak. Egyre több kereskedelmi megállapodás, egyezmény születik országok között, a meglévő integrációk pedig egyre csak bővülnek. Ez a folyamat napjainkban sem áll meg, hiszen világszerte folynak a tárgyalások lehetséges kereskedelmi egyezmények megkötéséről. Éppen ezért érdekes kérdés annak vizsgálata, hogy milyen tényezők játszanak szerepet egy-egy ország külkereskedelmi tevékenységében, illetve hogy a létrejövő integrációk és az ennek során leépítésre kerülő vámok és nem vámjellegű akadályok mekkora hatással vannak az országok külkereskedelmére. A tanulmányban Magyarország élelmiszer-gazdaságának külkereskedelmét modellezem gravitációs modell segítségével, amelynek legjelentősebb újítása, hogy egy olyan változót is alkalmazok benne, amelyet az eddigi kutatások során még nem alkalmaztak. A mutató a nemzetközi kereskedelem legfőbb korlátait, a vámokat és nem vámjellegű akadályokat számszerűsíti egyetlen indexben. A modell eredményei alapján a mutató a jövőben hosszú idősoron használható lehet a külkereskedelmi termékforgalom magyarázatában.

English summary
Quantifications of the barriers to trade in a gravity model of the exports of the Hungarian food economy
Synopsis: 

Past decades were characterized by deepening trade connections and the elimination of trade barriers. There are more and more trade agreements among countries and integrations are becoming deeper and deeper. This process is continuous as there are ongoing negotiations between countries and regional blocs for example between the EU and third countries. These processes make it important to identify and examine those factors that influence foreign trade flows like distance, income and trade barriers and to analyse the effects of integrations as deeper forms of integrations eliminate tariffs and non-tariff barriers of trade. In this study, I model trade flows of the Hungarian food economy with a gravity model. Gravity models are widely used for ex-post analysis in order to examine the effects of agreements and to model trade flows. Tariffs and especially non-tariff barriers are very difficult to quantify in gravity models. In this study, I applied an indicator called “Trade freedom index” which hasn’t been used so far in gravity models. The result of the model suggests that this indicator can explain exports and in the future it can be used for panel data as well.