Letölthető pdf

Ár: 
500 Ft
A vásárláshoz regisztráció szükséges.
Oldalszám: 
331. o.
JEL besorolás: 
F14, F15, C4
Kivonat: 

A cikk az úgynevezett folytonos wavelet-elemzés módszerét használja bizonyos európai uniós országok kereskedelmi idősorainak elemzésére. A wavelet-analízis egy viszonylag új eljárás, amelynek segítségével – többek között – felismerhetők a hagyományos módszerek által nem azonosítható összefüggések. Használata rohamosan terjed a közgazdaságtanban és a pénzügyekben, de – tudomásunk szerint – a külkereskedelmi adatok vizsgálatára eddig még nem használták. A tanulmányban 10 EU-tagország és az EU-28 kereskedelmi adatait elemezzük. Eredményeink egyfelől a kereskedelem előrejelzéséhez nyújtanak információkat: a 2008-as válság csak ideiglenesen, rövid távon növelte az egyes országok külkereskedelmének együtt mozgását, és szoros kapcsolatokat inkább hároméves vagy még hosszabb időtávon várhatunk. Másfelől egy újfajta csoportosítását kapjuk az európai kis gazdaságoknak kereskedelmi integráltság szempontjából, amely érdekes további kérdésekhez vezet. 

English summary
Facts about trade from a new perspective
Synopsis: 

The article applies continuous wavelet analysis for the study of certain export–import time series. It is a novel methodology, with the promise, inter alia, to detect features of processes that may remain hidden for traditional methodologies. The application of wavelets has been rapidly increasing in economics and finance, but to our best knowledge, it has never been used to analyse trade data. In this study export-import series of 10 EU economies and the EU28 are studied. Our results bear on trade forecasting: it seems that the 2008 crisis increased the cohesion of trade in the short term only temporarily, and one can expect significant co-movements only at scales of 3 years and above. Also, we suggest a new classification of small EU economies with respect to integration, inducing interesting new research questions.