Letölthető pdf

Ár: 
500 Ft
A vásárláshoz regisztráció szükséges.
Oldalszám: 
2551. o.
JEL besorolás: 
K12
Rovat: 
Jogi melléklet
Kivonat: 

A Róma I. rendelet a szerződéses kötelezettségekre alkalmazandó jog meghatározásáról az ún. Római Egyezmény szabályain alapul és annak rendelkezéseit váltja fel, így az a 2009. december 17-ét követően kötött szerződésekre irányadó. A tanulmány elsőként a Róma I. rendelet hatályának komplex szabályozását mutatja be az Európai Unió Bíróságának legújabb ítéletei tükrében. Másodikként pedig a rendelet 3. cikkében lefektetett jogválasztás szabályait elemzi összevetve azokat a magyar Kódex és a készülő nemzetközi magánjogitörvény-tervezet rendelkezéseivel.

English summary
The law applicable to contractual obligations: scope of application of the Rome I regulation and choice of law
Synopsis: 

The rome I regulation on the law applicable to contractual obligations has been in force since 17 December 2009. It is based upon and replaces the so-called Rome Convention on the Law Applicable to Contractual Obligations 1980. Firstly the scope of application of the Rome I regulation is presented in order to illustrate its complexity in the light of the newest Court of Justice of the European Union (CJEU) jurisprudence. Secondly, this contribution will focus on the general choice of law rules for contracts, as laid down in Article 3 Rome I regulation and will compare them with the rules of the Hungarian Code on Private International Law and the preparing new legislation.