Letölthető pdf

Ár: 
500 Ft
A vásárláshoz regisztráció szükséges.
Oldalszám: 
2845. o.
JEL besorolás: 
F36, G19, O16
Kivonat: 

A pénzügyi piacokon a közösségi finanszírozás (crowdfunding) a digitális transzformáció egyik dinamikusan fejlődő területe. Innovatív ötletek és korai fázisú vállalkozások számára nyújt alternatív forrásgyűjtési lehetőséget – tömegek megszólításával – internetes platformokon keresztül többféle üzleti modell szerint. Empirikus kutatásunkhoz azért választottuk a Kickstartert, mert az egyik legismertebb nemzetközi jutalomalapú crowdfunding platform, ahol az ötletgazdák a virtuális térben szűkebb és tágabb közösségektől gyűjthetnek pénzt saját projektjeik megvalósításához. A támogatóktól kapott összegnek el kell érnie egy minimumot ahhoz, hogy a platform az ötletgazda számára átutalja a pénzt. A sikeres kampány után a projektgazda kötelessége, hogy az összegyűjtött forrásból létrehozott termékeket a támogatók számára postai vagy egyéb úton eljuttassa. A hazai és nemzetközi crowdfunding-szakirodalom fontosabb elméleti kereteinek felvázolása után a cikk a Kickstarter platform technológiai projektjeinek trendjeit tekinti át. A sikeres technológiai kampányok átlagos mérete a legnagyobb az összes kategóriához képest, a projektgazdák földrajzi eloszlását tekintve domináns az amerikai és angol kampánykezdeményezők jelenléte. A sikeres kampányok átlagos túlfinanszírozottságának mértéke az USA-ból indított kampányok esetén a legmagasabb. A kampányok lejáratában április–májusban és július–augusztusban láthatók erőteljesebb csúcsok. Számos külföldi kutatás is alátámasztja, hogy a sikeres kampányok esetén magasabb a frissítések száma. A technológiakategórián belül a projektgazdák 80 százaléka csupán egyetlen kampányt indított a platformon

English summary
Trends in Technology Crowdfunding
Synopsis: 

Crowdfunding is a form of digital disruption in financial markets which is developing dynamically year by year. It provides alternative fundraising for innovative ideas and startups via internet platforms using different business models through the involvement of the crowds. Kickstarter has been chosen for our empirical research because it is one of the most popular reward-based crowdfunding platforms where creators can raise funds for their project from the crowds. The money collected from the backers has to reach a minimum target so that the amount be transferred to the creator. After the successful campaigns, creators are expected to deliver the products to the backers who supported the idea. We introduce the main theoretical frameworks in the Hungarian and international scientific literature on crowdfunding, thereafter, the study highlights the trends within the technology category on Kickstarter. The average amount of successful technology campaigns is the highest among all the categories. Concerning the geographical distribution of fundraisers, the presence of U.S. and G.B. project creators is prevalent. The overfunding rate of the average successful campaigns is the highest for the ones that were launched from the U.S. The peaks in campaign maturities are between April and May, and between July and August. More frequent updates are associated with higher success rates, which is well documented in international research. 80% of the project creators within technology category launch only one campaign on the platform.