Letölthető pdf

Ár: 
500 Ft
A vásárláshoz regisztráció szükséges.
Oldalszám: 
131152. o.
JEL besorolás: 
K2, K33, K41
Rovat: 
Jogi melléklet
Kivonat: 

Az Európai Unió beruházásvédelmi politikája, az uniós jog és a nemzetközi beruházásvédelem közötti kollízió jelentős átalakulást eredményezhet a nemzetközi beruházásvédelmi szabályok, illetve az ehhez kapcsolódó vitarendezés tekintetében. A tanulmány ennek bemutatására törekedve elsőként az alapvető különbségeket írja le a nemzetközi beruházásvédelmi joganyag és az EU beruházásvédelmi politikája között. Ezt követően három fejezetben tárgyal három kiemelt kérdéskört. Az első fejezet az ICSID, az Európai Unió Bíróságának és a tagállami bíróságok ítéletein alapulva az EU-tagállamok közötti kétoldalú beruházásvédelmi egyezmények EU-joggal való összeütközéseinek bemutatására törekszik. A második fejezet az EU által a harmadik államokkal kötött beruházásvédelmi rendelkezéseket is tartalmazó egyezményekkel kapcsolatos egyes kérdéseket tárgyalja. A harmadik fejezet a nemzetközi beruházásvédelmi vitarendezés EU általi reformtervezetét összegzi.

English summary
International investment law vs. EU investment policy: conflicts of international economic law rules and what lies beyond
Synopsis: 

The conflict between the European Union investment policy and the international investment law may change the rules of the international investment law and investor-state dispute settlement. This thesis aims to present this process. In a first step, the paper describe the fundamental differences among international investment law and EU law. As a next step, the thesis discusses three different issue in three chapter. The first chapter focuses on the collision of bilateral investment treaties between member states and EU law based on the recent case law of ICSID, EU Court of Justice and member state courts. The second chapter discusses the issues arising from the international investment agreements which are aimed to conclude with third states by EU. The third chapter summarize the reform of investor-state dispute settlement recommended by EU.