Letölthető pdf

Ár: 
500 Ft
A vásárláshoz regisztráció szükséges.
Oldalszám: 
125. o.
JEL besorolás: 
F1, K33
Rovat: 
Jogi melléklet
Kivonat: 

Harmincöt év elteltével a Nemzetközi Adásvételi Szerződésekről szóló Egyezmény (CISG) megalkotása után, az UNCITRAL felmérte annak alkalmazási tendenciáit. A gyakorlati tapasztalatok az Egyezmény három dimenziójára világítottak rá. Az első dimenzió a CISG jelenlegi helyzetét vizsgálja. Rámutatnak arra, hogy a nemzetközileg jelentős, nagyobb gazdaságnak számító államok széles körben fogadták már el a konvenciót, viszont néhány nagyobb gazdaság még hiányzik. A második dimenzió arra világít rá, hogy a CISG a regionális és a hazai adásvételi jogi tárgyú jogfejlesztésekre is ösztönző módon hat, továbbá az általános szerződési jog területén is modellként szolgál. A harmadik dimenzió pedig kiemeli, hogy a Vételi Egyezmény alkalmas a globális joganyaggá válásra. Ahhoz viszont, hogy nemzetek feletti joggá váljon, többet kell tenni a további országok által történő hivatalos elfogadás, a szélesebb körű alkalmazás és az egységes értelmezések elősegítése érdekében. Ennek egyik módja lehet egy, az adásvételi jogra összpontosító iránymutató dokumentum elkészítése, ami felölelné magát a Vételi Egyezményt és minden más, a nemzetközi adásvételre vonatkozó egységes szabályt is, valamint olyan témákat érintene, amelyek jogalkotók, bírák, választott bírák, ügyvédek és kereskedelmi cégek érdeklődésére egyaránt számot tartanak. *

 

*A jelen cikkben kifejtett nézetek a szerzők saját véleményei, és nem feltétlenül tükrözik az ENSZ nézeteit. A jelen cikk – kisebb változtatásokkal, illetve Cyril Emery kiegészítéseivel – alapvetően megegyezik Luca G. Castellaninak az UNCITRAL, Kolumbia kormánya és az Externado Egyetem által szervezett és 2015. október 19–20-án Bogotában megtartott II. Latin-Amerikai Nemzetközi Kereskedelmi Jogi Kongresszuson elhangzott „A nemzetközi árukereskedelem 360°-os perspektívája — a Bécsi Egyezmény 35 éve” című előadásával, amely az említett konferencia jegyzőkönyvében is megjelent.

A publikáció megírása az EFOP 3.6.1-es projektkeretein belül valósult meg. A cikket magyar nyelvre átültette: Kovács Viktóriaegyetemi tanársegéd. (Széchenyi István Egyetem, Deák Ferenc Állam és Jogtudományi Kar, Kereskedelmi, Agrár-és Munkajogi Tanszék).E-mail: dr.viktoria.kovacs@gmail.com. A tanulmány fordítása Kalmár Ákos megbízott egyetemi óraadó közreműködésével készült. A cikk nincs figyelemmel az azóta történt jogszabályi és társadalmi-gazdasági változásokra.

English summary
The Three Dimensions of the CISG
Synopsis: 

Thirty-five years later from the acceptance of the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods (CISG), UNCITRAL has assessed the trends of its application. The practical experiences have clarified three dimensions of the Convention. The first dimension goes through the present situation of CISG. It has been pointed out that a wide range of internationally important countries with large economic potencial has already accepted the Convention, even though some big economies are still missing. The second dimension clarifies the facts that CISG also stimulates regional and domestic sales law developments and that it can be used as a model for general contractual law, as well. Finally, the third dimension underlines that the Convention is suitable to become a global rule. To become however an international law, more arrangements should be taken in order to promote the Convention to be accepted officially by additional countries, to be applied more widely and to be interpreted consistently. One possibility of that can be to prepare a guidance document focusing on sales law and including the Convention itself and all other uniform rules on international sales, as well as concerning issues that may expect the interest of legislators, judges, arbitrators, lawyers and trading companies alike.