Letölthető pdf

Ár: 
500 Ft
A vásárláshoz regisztráció szükséges.
Oldalszám: 
3055. o.
JEL besorolás: 
G24, G34, H71
Kivonat: 

A JEREMIE kockázatitőke-program 2016 első felében zárult le és ennek keretében több mint 350 vállalat jutott tőkefinanszírozáshoz. Kutatásunk során közel 200 válla- latra kiterjedő mintát állítottunk össze részletes vállalati adatokkal és piaci informá- ciókkal, amely alapján a vállalatok egyedi jellemzőit vizsgáltuk. A befektetői oldalon értékeltük a kontrolleszközöket, és azt láttuk, hogy szinte minden alap többségi tu- lajdont szerez meg, sőt számos esetben az igazgatóságban és a felügyelőbizottság- ban is részt vesznek. A JEREMIE-kiírások többek között arra törekedtek, hogy a közép-magyarországi régión kívüli vállalatok fejlődését segítsék elő. A székhelyek vizsgálata igazolja ezt, a telephelyeket figyelembe véve azonban a tevékenységek inkább a középső régiókra koncentrálódnak. A kockázatitőke-befektetők nemcsak új fejlesztésű termékeket finanszíroznak, azaz nemcsak fejlesztéssel foglalkoznak, hanem a vállalatok negyede folyamatosan jövedelmet is termel. Ez a befektetők di- verzifikációs erőfeszítéseit is igazolja. A vállalatok törekednek a nemzetköziesedésre is, hiszen több mint 70 százalékuk külföldi piacokat céloz meg.

English summary
Evaluation of Hungarian venture capital investments, in particular the investments of JEREMIE funds
Synopsis: 

The JEREMIE venture capital program terminated in the first half of 2016, and more than 350 companies received capital financing. In our research we created a sample of 200 firms with detailed company data and market information, and we examined the companies’ individual characteristics based on them. Regarding the investor side we evaluated the controlling tools and we noted that almost all of the funds gain majority ownership, what is more, they participate in the management board and supervisory board. The JEREMIE tender mainly aimed to help the development of companies located outside the Central Hungary area. The examination of the headquarters support this, however considering the business sites the activities are more concentrated to the central region. The venture capitalist not only finance newly developed products, a quarter of the companies also generates continuous income so it is not just about development and this justifies the investors’ intention to diversify. Companies aim to become international since 70 percent of them targets foreign markets.