Letölthető pdf

Ár: 
500 Ft
A vásárláshoz regisztráció szükséges.
Oldalszám: 
2741. o.
JEL besorolás: 
K12
Rovat: 
Jogi melléklet
Kivonat: 

Szerződésszerű teljesítés alatt a szerződő felek egybehangzó joghatás kiváltására alkalmas akaratkijelentésében foglaltak teljes mértékű megvalósulását értjük. Ennek létrejötte és megvalósulása a célja a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvénynek (továbbiakban: Ptk.), valamint a Bécsi Vételi Egyezménynek. A szerződésben foglalt szolgáltatás megvalósulása, vagy áru továbbítása a felek által közösen meghatározott feltételek alapján kell, hogy történjen, és figyelemmel kell lennie a Ptk., illetve az Egyezmény szabályaira. Három fő alappillére van a tárgyalt jogforrások alapján, amelyek beteljesülése elengedhetetlen feltétele a felek közötti szolgáltatás vagy áru teljesítésének: szerződésszerű áruszolgáltatás, tulajdonjog-átruházás és okmányok átadása.

English summary
Performance in conformity of contract in the system of Hungarian Civil Code and CISG
Synopsis: 

Performance in conformity of contract is created of legal statement of contracting parties. The purpose of this creation and realization of the Act V of2013 on the Hungarian Civil Code (hereinafter: Civil Code) and The United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods (hereinafter: CISG). The performance of the contracted service or the delivery of the goods must be based on the terms agreed jointly by the parties, and must observe the provisions of the Civil Code and CISG. There are three main pillars of the basis of those sources of law, which fulfilment is a necessary condition for performance in conformity of contract: delivering the goods, handing over any documents relating to them and transferring the ownership rights over the goods.