Letölthető pdf

Ár: 
500 Ft
A vásárláshoz regisztráció szükséges.
Oldalszám: 
5689. o.
JEL besorolás: 
F35
Kivonat: 

A fejlődő országok fenntartható gazdasági fejlődéséhez jelentősen hozzájárulhat a tudományba, technológiába és innovációba történő befektetés, ami történhet saját (pénzügyi és humán) forrásaik felhasználásával, vagy kívülről érkező forrásokból (például: külföldi tőke, hitelek, segélyek, technikai segítségnyújtás, ösztöndíjak). A technológia fejlődésben betöltött szerepére a nemzetközi fejlesztési együttműködés (segélyezés) keretét meghatározó Millenniumi és a Fenntartható fejlesztési célok egyaránt kiterjednek, ezáltal az innovációs segélyezésre is felhívják a figyelmet. Az Európai Unió a világ egyik legnagyobb donorszervezeteként is prioritásként kezeli az afrikai fejlődő országok technológiai fejlesztését, eddigi szoros kereskedelmi-segélyezési kapcsolatuk kutatás-fejlesztési együttműködéssel is kiegészült. Efeltáró cikk célja az EU és Afrika közötti kutatás-fejlesztési együttműködés elemzése. A 2002–2016 közötti időszakot felölelő, az innovációs segélyeket és a Horizont 2020 projektjeit elemző kutatásunk több jelenségre is rávilágított: 1. az összes Afrikába irányuló innovációs segély csaknem háromnegyede az Európai Unióból származik, bár a bilaterális támogatások körülbelül 1 százalékát teszik kiés jelentős ingadozást mutatnak; 2.az innovációs segély fogadó országok szerinti megoszlása koncentrált, de időben változékony; 3. a leginkább támogatott területek a mezőgazdasági kutatás, a kutatási/tudományos intézetek, az orvosi és a környezeti kutatás; 4. a H2020-projektek esetén is erőteljes koncentráció tapasztalható a részt vevő országokat tekintve, és a projektek szektorok szerinti prioritása meglehetősen hasonlít az innovációs segélyekére.*

 

 

English summary
A new basis for the development of Africa? The EU-Africa research and development cooperation
Synopsis: 

Investment in science, technology and innovation may significantly contribute to sustainable development of developing countries – investments can be realized from own (financial and human) resources, or from sources coming from abroad (for example, foreign direct investment, loans, aid, technical cooperation, scholarship). Both the Millennium and Sustainable Development Goals – which determine the frames of international development cooperation (aid) – focus on the role of technology in development, so they also draw the attention to the importance of aid for innovation. The European Union as one of the largest donor organizations handles the technological development in African countries as a priority, and their close trade and aid relations have been extended with research and development cooperation, too. The main aim of this exploratory study is to analyze the research and development cooperation between the EU and Africa. Our findings based on the investigation of the aid for innovation (between 2002–2016) and Horizon 2020 projects pointed out: 1. around ¾ of the total aid for innovation provided to Africa is from the European Union, but it is only around 1 per cent of the total African bilateral aid and characterized by volatility; 2. the recipient countries of aid for innovation are concentrated but change in time; 3. the most supported sectors are agricultural research, research/technological institutions, medical and environmental research; 4. there is strong concentration of participating countries in the case of H2020 projects, and the targeted sectors of the implemented projects are similar to those of aid for innovation.