Letölthető pdf

Ár: 
500 Ft
A vásárláshoz regisztráció szükséges.
Oldalszám: 
2749. o.
JEL besorolás: 
F35, F53, R42
Kivonat: 

Nehéz megválaszolni azt a kérdést, hogy az „Egy út, egy övezet”, vagy másképpen „Út és övezet” kezdeményezés egy infrastruktúra, egy kereskedelmi, egy gazdasági, egy pénzügyi, egy geopolitikai vagy éppen valamilyen más, például kulturális célokat kitűző terv, koncepció vagy szervezet. Leginkább az említett célok összességének lehetne leírni. Fontos kérdésként merül fel, hogy a kezdetben regionális közlekedésfejlesztési koncepció megvalósult fejlesztései milyen változásokat segítenek elő az érintett eurázsiai térségben. Jelen cikk arra vállalkozik, hogy összesíti az elérhető információk alapján, hogy mely közlekedésiinfrastruktúra-fejlesztési projekteket finanszírozta Kína határain túl és mekkora nagyságrendben. Ez alapján azt lehetett megállapítani, hogy az egyes fejlesztések összességében nem járulnak hozzá egy olyan közlekedésiinfrastruktúra-rendszer kialakulásához, amely jelentősen átalakítaná a térség kereskedelmi, gazdasági és geopolitikai viszonyait. A kínai finanszírozással elkészült vagy épülő beruházások alapvetően helyi közlekedési problémákra adnak választ és egyelőre nem járulnak hozzá egy új, egységes eurázsiai közlekedésiinfrastruktúra-rendszer kialakulásához. A kínai hitelekből megvalósuló közlekedésiinfrastruktúra-projektek állománya azonban gyorsan nő, ez Kína számára jelentős pénzügyi kockázatokat hordoz. 

English summary
The One Belt One Road Initiative’s transport infrastructure developments in practice
Synopsis: 

It is difficult to decide what it is the main goal of the One Belt One Road Initiative, or how it is recently called, the Belt and Road Initiative: is it an infrastructure, a trade, an economic, a financial, a geopolitical plan, or something else, for instance acultural one. The best approach could be to describe it as a mixture of all of the above mentioned ones. It is an interesting question to be answered what the consequencesof the fulfilment of the plans on physical infrastructure will be for the Eurasianregion. This article aims to collect the available information which infrastructure projects have been financed by China outside its territory. Based on this it could bedetermined that the individual project do not contribute to the development of suchan infrastructure network which could significantly influence the trade, economics and geopolitics of the region. The transport developments financed by China mainly use local needs and do not serve the creation of a new, higher standards Eurasiantransport infrastructure network. The ever growing stock of loans abroad for transport infrastructure projects poses a substantial risk for China.